Reumatikerdistriktet Blekinge

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Reumatikerdistriktet Blekinge har haft Representantskaps möte på Kulturcentrum Ronneby den 25 Mars Först blev det mat på Bergslagskrogen. Sedan underhållning i Hörsalen av Jens U Nilsson. Mötet började med parentation över avlidna medlemmar under året och då tänktes särskilt på distriktets kassör Lisbeth Johansson som avled i Januari. Till mötesordförande valdes Holger Nilsson och till mötessekreterare Daniel Broström. Styrelsen blev efter valen ordförane Inga-Lill Johansson, vice ordförande Barbro Andersson,sekreterare Åsa Moberg Axelsson, kassör Hans-Göran Andersson, studieorganisatör Britta Bengtsson, Ledamöter Carola Brorsson, Ingelöv Svensson, Monica Holmqvist, Gro Bergström, Ersättare Lena Ivarsson, Ulla Petersson, Ingrid Karlsson