RYDS BRIDGEKLUBB

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Resultat 3/5 12 par 1) B-O Westmar-N Törnblom Karlshamn 174 2) H Bengtsson-G Emvall Ryd-Grimslöv 168 3) Ku Johansson-B Bellander Ryd-Växjö 150 4) P Hansson-R Svensson Ryd 149 5) B Axelsson-Ke Johansson Ryd-Grimslöv 136.

Resultat 10/5 12 par 1) B-Å Svensson-L Freij Ryd 174 2) S Prütz-Ke Johansson Ryd-Grimslöv 161 3) Ku Johansson-B Bellander Ryd-Växjö 154 3) B-O Westmar-N Törnblom Karlshamn 154 5) K-E Johansson-M Johansson Ryd 146.