SKPF avd 95 Ronneby

Föreningsnytt Artikeln publicerades

har haft medlemsmöte den 17/4, där vår ny ordförande Ingvar Harrsjö hälsade välkommen och till Jannike Abrahamsson som pratade om fötter och fotvård. Tack till henne med en blomma för en bra informartion. Ordf. tog upp om en ny försäkring för dom är mellan 60-70 år. Lite info från KPR och föreningsmötet på Kommunen.

OBS Det kommer att bli en Medlemsresa den 10-11/9 med båten Cinderella. För info om priser och anmälan ring Christel senast 5/5. Platserna är begränsade så därför kommer lottning av platserna att vara den 8/5 på ett EXTRA medlemsmöte på Kultucentrum, vanlig tid.

Josef Mösenbacher informera om LOVEN (lagen om valfrihet) Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet med lotteridragning.