SPF-Bridgen Karlshamn

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Resultat från tävlingen den 26/4 där 23 par deltog och medel var260 poäng. 1) Bo Andersson-Stig Gustafsson

356,0 2) Vivi Hirschsprung-Stig Johansson 336,9 3) Gull-Inger Johansson-Marianne Jonfelt 297,9 4) Ruth

Johansson-Marianne Enckell 295,0 5) Vivianne Erixon-Rolf ERixon 291,4 6) Ebbe Häljesgård-Gunnar Olsson

291,0 7) Gudrun Lindgren-Britt-Marie Kallstenius 289,0

8) Hans-Christer Hensche-Karsten Karstensson 286,0 9)

May Franzen-Maj Zimmerman 282,0 10) Ingeborg Svan

-berg-Sven-Åke Nilsson 274,1 11) Kerstin Johansson-

Monica Näslund 271,9 12) Christer Magnusson-Krister

Olsson 266,0 13) Lars Bjersten-Kerstin Bjersten 264,3