SPF Hällaryd - Åryd Månadsmöte

Föreningsnytt Artikeln publicerades

Den 9/11 hade SPF Hällaryd-Åryd månadsmöte. Ordf. Karin Backlund inledde med att hälsa dagens gäst, tillika föreningens kontaktperson och Distriktets hälsoansvarige, Kerstin Andréasson, välkommen. Sedan följde mötesförhandlingar med rapporter från KPR, trafikinformation, förslag till program för år 2012, information om julfesten,(senaste anmälnings dag 7/12) övriga rapporter och skrivelser. Efter en kaffepaus fick Kerstin Andréasson ordet och hon talade sedan om vikten av att äta rätt sorts mat på regelbundna tider, och hur detta i sin tur påverkar vårt välbefinnande. Karin Backlund tackade för ett intressant föredrag och avslutade mötet med ett tack till dagens värdar, Ingrid Berlin och Stig -Harald Persson.