SPRF avd 41 Mastkranen med ABF

Föreningsnytt Artikeln publicerades

V ord Knut hälsade välkomna, sånggruppen inledde med tre visor. Att rekrytera nya medlemmar är fn det viktigaste. Hur få mötena mer lockande? Alla förslag tas mot! Caféträff 2/5, kl 16.00, om Trossös byggplaner. Lasse G tackade för sig, han slutar efter bowlingens flytt till Salt, Arne Blid tar över. Uteboulen börjar 23/4 Saltö kl. 10.00. Reseinfo: Hemliga resan 22/8, Åhus strandhotell 6/10, Cats 17/11. Anm Lena 338366. 23/5 möte på Lorentsberg kl 14. Anmäl till ngn i styrelsen. Teatergruppen underhöll sen på ett härligt, medryckande sätt med dans, sång, sketcher och fina kläder. Bra texter hade Kerstin Nilsson, på dragspel, bidragit med. Ingeggerd och alla medverkande ska ha ett stort tack! Sen kaffe och lottdtagning. Ord tackade alla.