Insändare Sydöstran

Höj taket i sjukförsäkringen

Insändare Sydöstran Artikeln publicerades

Allt färre kan i dag räkna med att få en ersättning som ungefär motsvarar deras lön om de skulle drabbas av sjukdom.
Med en månadslön högre än 27 500 kronor är inte längre hela din inkomst försäkrad. Det hotar grundprinciperna i den generella välfärdspolitiken.
Därför vill vi höja taket i sjukförsäkringen till 36 700 kronor.
Tendensen är både tydlig och snabb. År 1991 hade 9 procent av de sjukpenningförsäkrade en inkomst över taket, 2010 handlade det om 37 procent.
Enligt Riksdagens utredningstjänst beräknas 40 procent ha inkomster över taket i sjukförsäkringen år 2015.

Samma urholkning ser vi även i a-kassan, som vi också vill höja de första 100 dagarna.
Det är därför inte konstigt att den privata marknaden för inkomstförsäkringar växer, inte minst genom fackföreningarna. Allt fler betalar ur egen ficka för att få sin inkomst försäkrad ifall de skulle drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.
Fyra av tio förvärvsarbetande hade en privat sjukförsäkring år 2010. Tilläggsförsäkringar finns också i en del kollektivavtal.

?Med ett höjt tak i sjukförsäkringen till 10 basbelopp skulle mer än 80 procent av dem som betalar till sjukförsäkringen få hela sin inkomst försäkrad.
Detta skulle enligt riksdagens utredningstjänst kosta 1,4 miljarder kronor, vilket innebär att det är fullt realistisk att genomföra. ??Skulle vi göra ytterligare en höjning av taket till 12 basbelopp, motsvarande en lön på 44 000 kronor i månaden, skulle 9 av 10 få hela sin inkomst försäkrad och det skulle kosta 300 miljoner kronor.
Detta vore en viktig förändring för att öka tilliten till och försäkringsmässigheten i våra gemensamma försäkringar, vilket behövs.

Enligt Folksam var det 2010 bara 39 procent som ansåg att ersättningen vid sjukdom är tillräcklig en nedgång från 54 procent på bara två år.
??Våra offentliga försäkringar ska ge en betydande inkomsttrygghet vid sjukdom eller olycka och omfatta hela befolkningen. Genom starka försäkringar får vi legitimitet för vårt socialförsäkringssystem och den trygghet vi behöver, utan inlåsningseffekter.
Detta är därför något vi kommer att prioritera i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som påbörjats och som kommer pågå fram till januari 2015.
???Ulf Nilsson
riksdagsledamot och talesperson för socialförsäkringar
Börje Dovstad
Kommunalråd Välfärdsfrågor Karlskrona