Insändare Sydöstran

Många fel i "sanningar" om akuten i Karlshamn

Insändare Sydöstran Artikeln publicerades

Vid lördagens torgmöte om akutmottagningen i Karlshamn levererades ett antal sanningar från talarstolen. Tyvärr var det ganska mycket fakta som saknades.
Påståendet att Socialstyrelsens inspektion var uppgjord för att hitta en anledning att stänga akuten i Karlshamn, är fullständigt fel.
Sanningen är att Socialstyrelsen, efter en inspektion på akutmottagningen i Karlshamn med anledning av ett antal Lex Maria-anmälningar, krävt åtgärder för att upprätthålla patientsäkerheten. Till exempel att läkare som tjänstgör på en akutmottagning ska vara specialister och att en kontinuitet är avgörande.

Påståendet att akuten stängs nattetid på grund av besparingar och att detta är en del i nedmonteringen av Karlshamns sjukhus, är fullständigt fel.
Det är Socialstyrelsen som krävt förändringar av det akuta omhändertagandet i Karlshamn och som politiskt ansvariga har vi att följa en tillsynsmyndighets beslut. Blekingelandstinget saknar det stora antal läkare och övrig specialkompetens som krävs, det råder till exempel en brist i hela landet på intensivvårdssjuksköterskor.
Att investera tiotals miljoner i en intensivvårdsavdelning som sedan inte kan bemannas med adekvat kompetens, är alltså inte en patientsäker åtgärd i nutid. Sedan förra året finns det också en ny Patientsäkerhetslag, som bland annat ytterligare skärper vårdgivarens ansvar.

Påståendet att ambulansen ska åka till Karlskrona med patienter för att sedan åka till Lund, är fullständigt fel.
När förändringen genomförs den 1 september ska hjärtpatienter, precis som idag, köras till Karlskrona. För strokepatienter som kommer med ambulans kan, precis som idag, omhändertagande ske i Karlshamn. Avgörandet tas av ambulanspersonalen.
Vid trafik- eller arbetsplatsolyckor ska ambulanstransporterna även i fortsättningen kunna dirigeras till Kristianstad, enligt det särskilda trauma-avtal som sedan 17 år finns mellan Landstinget Blekinge och sjukhuset i Kristianstad.

Påståendet att ambulansen endast är en transportör från olycksplats till sjukhus, är fullständigt fel.
Sanningen är att våra ambulanser har avancerad, medicinsk utrustning och personal särskilt kvalificerad att snabbt ta hand om livshotande tillstånd, direkt på plats och under färden mot sjukhus. Ambulansen är i praktiken en rullande miniakut.

Påståendet att kommunalrådet i Karlshamn inte agerat i frågan om akuten, är fullständigt fel.
Sanningen är att Sven-Åke Svensson vid flera tillfällen tagit initiativ till diskussion och påtryckning för en bra akutvård i Karlshamn och västra Blekinge.
Per-Ola Mattsson (S)?
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande