Insändare Sydöstran

Nej till kvotering - vardagsmakt till familjerna

Insändare Sydöstran Artikeln publicerades

I dag, tisdagen den 15 maj, uppmärksammar FN den Internationella Familjedagen.
Familjen är den viktigaste gemenskap som finns i samhället, eftersom det är i den miljö där små och större människor ska kunna växa och må bra.
Där får barnen omsorg, där fostras de i en miljö präglad av den villkorslösa kärlek som varje människa behöver för att kunna växa och utvecklas. En fungerande familj är en gemenskap för trygghet, tillit och stabilitet i en tillvaro som ständigt förändras.

Kristdemokraterna vill ge familjerna det stöd och de förutsättningar som behövs för att bli den goda växtplats som varje barn behöver.

Familjer är olika och har olika förutsättningar. I de allra flesta fall är det respektive familj som bäst kan avgöra vad som är bäst för just dem.
Därför menar vi att samhällets uppgift är att erbjuda en bred palett med olika valmöjligheter för hur balansen mellan arbete, studier och familjeliv bäst ska kunna avvägas.

Familjer kan i olika skeden behöva olika former av stöd.
Kanske för att en förälder inte längre bor tillsammans med resten av familjen, vilket lägger större börda på den andra föräldern.
Kanske för att föräldrarna själva inte har haft förmånen att växa upp i en familj där man fått goda förebilder för hur man löser konflikter eller hur man hanterar ett trotsigt barn.
Kanske av något annat skäl. Då ska samhället finnas där, med det stöd familjen behöver.

I fredags beslutade Kristdemokraterna om ett nytt familjepolitiskt program.
Vi vill ge makten tillbaka till familjen att besluta hur man vill lägga upp de första åren, då barnen är små. Bättre möjlighet att gå ned i arbetstid och pussla med tid hemma och tid på jobbet.
Större möjlighet att stanna hemma längre med de små.

En opinionsundersökning från Novus härom veckan visar att en klar majoritet (87 procent av kvinnorna och 82 procent av männen, utan större skillnad på ålder, inkomst eller utbildning) tycker att familjerna ska bestämma själva, utan statens påtryckningar, hur föräldraledigheten skall fördelas.
Det vill Kristdemokraterna tillmötesgå, genom att bygga ut föräldraförsäkringen med möjlighet till friare uttag fram till barnets treårsdag och genom att utvidga barnomsorgspengen till att gälla även egna barn.

Vi vill öka stödet när föräldrapar väljer att separera, för att minska risken att barnet kommer i kläm i en konflikt mellan föräldrarna.
Vi säger nej till kvotering. Föräldrarna ska fritt få fördela föräldraledigheten dem emellan, som det passar familjen bäst.

Barnet behöver sina föräldrar. Det är en relation som varar livet ut.
Därför är det viktigt att ge familjen förutsättningar att utvecklas på ett harmoniskt sätt. Med kristdemokratisk familjepolitik lyssnar vi in svenska folkets uppfattning och ger vardagsmakt till familjerna, med valfrihet, flexibilitet och rättvisa.
Ann-Louise Trulsson
distriktsordförande
Johannes Chen
vice distriktsordförande
Kristdemokraterna i Blekinge