Ansvarslöst bygga väg på åkermark

Insändare Artikeln publicerades
 ”Att bygga en väg på odlingsbar mark som brukats och förvaltats genom generationer känns ansvarslöst”, skriver insändarskribenten
”Att bygga en väg på odlingsbar mark som brukats och förvaltats genom generationer känns ansvarslöst”, skriver insändarskribenten

”En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Konsumenterna ska ha bättre möjligheter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val”(regeringen, 2017).

Texten ovan är tagen ur regeringens relativt nya livsmedelsstrategi. Jag är glad över att tidningar och sociala medier alltmer fylls av debatt och inlägg som tar upp hur viktigt det är att äta svensk mat och vikten av att öka Sveriges självförsörjningsglad.

Samtidigt blir jag förvånad och bekymrad över hur lokala politiker och representanter från Trafikverket fortfarande håller fast vid att den nya sträckningen av E22:an Lösen-Jämjö bör byggas på just högproduktiv åkermark. Likaså att ytterligare åkermark frikostigt exploateras med villor och annan bebyggelse.

Hur ska bönderna kunna producera mat till sina djur när det inte finns mark att odla den på? Hur och var ska konsumenterna kunna köpa närproducerad svensk mat? Hur ska jag kunna erbjuda mina barn svensk mat av god kvalitet? Det kan inte ha undgått någon att det under senare år exploderat en medvetenhet hos många konsumenter om hur viktigt det är att välja svenskproducerad mat.

Vi har även blivit varse om vad som händer om vi inte förvaltar den jord som vi har kvar att odla på. Mark och miljödomstolen har också i allt större utsträckning börjat avvisa förhandsbesked på bebyggelse av åkermark och vissa kommuner har nästan helt satt stopp för bebyggelse på odlingsbar mark.Jag vill att ni som har möjlighet att påverka den föreslagna vägsträckningen sätter er ner och funderar på om era argument fortfarande håller?

Att bygga en väg på odlingsbar mark som brukats och förvaltats genom generationer känns ansvarslöst och kortsiktigt med tanke på all den fakta och kunskap som idag är allmänt känd. Att tänka långsiktigt och ta modiga beslut är svårt, att erkänna att det kanske finns en poäng i allt motstånd är också väldigt svårt och kräver mycket mod, men gör ett försök.

Jag avlutar med ett citat från landsbygdsminister Sven Erik Bucht,: ”Vi blir fler, både i Sverige och i världen. Befolkningen ökar mycket snabbt. Vi behöver mat och den produceras huvudsakligen i landsbygd, så enkelt är det. Om vi inte får fram maten – då kommer ju inte den urbana miljön att fungera (Bucht, 2018).

Jag kunde inte sagt det bättre själv!

En mamma som är orolig för sina barns framtid