Betala tillbaka stulna pengar från välfärd

Inge Johansson ,
"Det finns gott om pengar i samhället", skriver Inge Johansson.
"Det finns gott om pengar i samhället", skriver Inge Johansson.

Hög arbetsbelastning och låga löner är ett växande problem i ett flertal kvinnodominerade yrken i den offentliga sektorn. Till exempel i vård och omsorg och inom socialtjänsten.

Personal mår dåligt, blir sjukskrivna eller flyr till annan verksamhet. Inom socialtjänsten håller vi på att få ett system av stafettsocionomer till flerdubbel kostnad.

De borgerliga skattesänkningarna har kraftigt minskat resurserna till de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. För att minska stress och motverka personalflykt kommer allt fler rapporter om experiment med minskad arbetstid och bibehållen lön.

Försöken riktar uppmärksamheten på, att välfärden måste värderas, och att den måste få kosta. I experimentens spår skapas arbetstillfällen, vars kostnader kritiseras av den borgerlighet, som genomfört de skatteförändringar som bidragit till resursbristen. Att sänka skatter för välbeställda och verka för att skattepengar, avsedda för vård skola och omsorg, går till privata vinster är väl känd högerpolitik.

Nu kommer dessutom rapporter om hur löner och arbetsvillkor dumpas på den privata marknaden. Hur kollektivavtal åsidosätts och invandrare, eller andra svaga grupper på arbetsmarknaden, utnyttjas.

Välfärden måste få kosta och vinsterna i mänskligt kapital värderas. Den duktiga personalen inom vård, omsorg och socialtjänst behöver värderas för sina insatser. För detta finns en bred förankring. Det är dags för Alliansen att betala tillbaka stulna pengar från regeringsåren.

Att vara verklighetsnära är att se till allas behov och vidtaga åtgärder som gagnar den målsättningen. Den verklighetsförankringen har alltid lyst med sin frånvaro på den borgerliga högerflanken. Alltifrån motståndet mot kvinnlig rösträtt och försvaret av adelns privilegier, via det självutnämnda epitetet "verklighetens folk" och in i vår tids växande klyftor, har rättvisa och likvärdighet utgjort hot för politiska högerkrafter. De upprepar sina argument men utan att kunna dölja girighetens underton.

Det finns gott om pengar i samhället. Det behövs vilja att ta itu med orättvisorna och arbeta för jämlikare villkor på en segregerad arbetsmarknad.