Botten är nådd för förskolan i Karlskrona

Förskolepedagoger ,
Vi är många pedagoger som är mycket oroliga för hur det ska bli efter alla dessa besparingar, menar insändarskribenterna.
Foto:Pontus Lundahl/TT
Vi är många pedagoger som är mycket oroliga för hur det ska bli efter alla dessa besparingar, menar insändarskribenterna.

En förskollärare får vara med om en massa fantastiska saker tillsammans med barnen varje dag. Tyvärr ser inte verkligheten i förskolan ut som vi önskar att den gjorde. Mer och mer tid går åt till andra saker än att vara närvarande pedagog för barnen.

Det är mycket tid som går åt till administrativa saker och uppgifter som förut låg på förskolecheferna och som i sin tur fått alldeles för mycket på sina bord. Detta är tid som vi rakt av måste ta från barnen.

I och med vår läroplan för förskolan har kraven ökat markant på förskolan och oss pedagoger. Vi ska planera, reflektera, utvärdera, dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten. Detta låter ju jättebra egentligen.

Men i takt med att kraven och uppgifterna har ökat, har också barngrupperna ökat. Det enda som inte har ökat är personaltätheten, den har till och med minskat i Karlskrona kommun! Vi har länge sagt att nu måste botten vara nådd när det gäller besparingar och ökade barngrupper i förskolan.

Därför blev vi jätteglada när Skolverket gick ut med nya riktlinjer om gruppstorlekarna i förskolan i februari 2016. För barn i åldrarna 1-3 år rekommenderas en barngrupp på sex-tolv barn och för barn i åldrarna 4-5 år nio-femton barn per grupp. Sedan 2015 kan kommunerna ansöka om bidrag hos Skolverket, på regeringens uppdrag, för att kunna minska barngrupperna i förskolan.

På Skolverkets hemsida kan man se i statistiken att barngrupperna nu börjat minska. Hösten 2016 var riksgenomsnittet 5,2 barn per pedagog. I Karlskrona kommun har man nu ökat från 6,3 barn per pedagog till 7,0 barn per pedagog.

Denna höjning av antalet barn är fruktansvärt märkbar ute i verksamheten. Med denna personaltäthet kommer vi inte att kunna täcka hela dagarna vilket innebär att det kommer att bli mer ensamarbete för oss pedagoger.

Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre. Vi kommer heller inte kunna bedriva den pedagogiska verksamhet som läroplanen ställer krav på.

Hur ska vi kunna hinna se varje barns behov i dessa stora barngrupper. Stressen kommer att öka både hos barn och pedagoger och detta kommer i sin tur att leda till oroliga och stressade barn när de börjar skolan och ohälsa och sjukskrivningar hos pedagogerna. Redan nu är vi en av de yrkeskategorier med högst antal sjukskrivningar inom psykisk ohälsa.

Många pedagoger har valt att lämna arbetet i förskolan och fler kommer det att bli. När många av de unga pedagogerna som inte arbetat så länge i förskolan inte orkar arbeta heltid så undrar man om det står riktigt rätt till! Karlskrona kommun bör nog tänka om, om det ska finnas några pedagoger kvar inom en snar framtid! Att investera i förskolan betalar tillbaka sig i hela skolväsendet.

Pengar som ska gå till barn med behov av särskilt stöd är slut!

Det finns inte pengar till att sätta in resurser för till exempel handikappade barn, barn som är utåtagerande eller nyanlända barn. De som styr i kommunen tittar bara på papper och siffror när det ska göras besparingar och när man bestämmer hur stora barngrupperna och personaltätheten ska vara.

Man tar ingen hänsyn till hur barngrupperna ser ut i verkligheten och att det i vissa barngrupper krävs betydligt fler pedagoger.

Vi är många pedagoger som är mycket oroliga för hur det ska bli efter dessa besparingar. En sak vet vi redan nu: ohälsa bland barn och pedagoger kommer att öka.

Det är ju tack vare barnen man har orkat och kämpar på, för den dåliga lönen är ju inget man stannar kvar i yrket för. Karlskrona kommun, tänk om och tänk rätt.

Ni sparar på barnen, vår framtid och det viktigaste som finns för alla föräldrar!