Brist på dricksvatten är allvarlig i Sverige

Insändare ,
"Ska vi säkra dricksvattnet i framtiden behöver världen och Sverige en klimatoffensiv." Det skriver miljöpartister i riksdagen och i Blekinge. Foto: Janerik Henriksson TT
"Ska vi säkra dricksvattnet i framtiden behöver världen och Sverige en klimatoffensiv." Det skriver miljöpartister i riksdagen och i Blekinge. Foto: Janerik Henriksson TT

Tillgången på rent dricksvatten i Sverige är något som länge tagits som en självklarhet. Men tilltagande miljöhot gör att vi inte längre kan ta detta för givet.

Spridning av gifter, exploatering vid vattentäkter och torka till följd av klimatförändringar gör att vi måste samla kraft för att säkra vårt vatten i framtiden.

2016 drabbades flera platser av vattenbrist, särskilt Öland och Gotland, men även flera kommuner i Blekinge. Redan nu i början av 2017 nås vi av larmrapporter som pekar att situationen är allvarlig även i år och att flera delar av landet kan drabbas. Det handlar om Större delen av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustområden som har låga grundvattennivåer.

Det kräver politisk handlingskraft. Miljöpartiet har i regeringen drivit igenom flera förslag som är mycket viktiga för framtidens vattenförsörjning. Inte minst skydd av värdefull natur och höjd skatt på naturgrus. Vi vill utöver det göra dricksvattnet till ett riksintresse.

Miljöpartiet driver också på för att Vänern, Vättern och Mälaren ska få tillräckliga vattenskyddsområden och att alla regioner och kommuner ska ha en vattenförsörjningsplan.

Larmen om de låga grundvattennivåerna måste också sättas i ljuset tillsammans med andra klimatlarm. Arktis var i februari var 24 grader varmare än normalt och koldioxidhalten i luften har nu passerat 400 ppm vilket är en katastrofalt oroande siffra. Ett förändrat klimat gör att vi inte kan ta det liv vi lever idag för givet, till exempel lyxen att kunna hämta rent dricksvatten direkt ur kranen.

Ska vi säkra dricksvattnet i framtiden behöver världen och Sverige en klimatoffensiv. Det är vad väljarna förväntar sig av ett miljöparti i regeringsställning och det är precis vad vi vad vi har påbörjat under vår första tid i regeringen.

Vi fortsätter nu klimatoffensiven med förslag för långsiktig lösning för ökad användning av förnybara bränslen, förflyttning av trafik från lastbilar till järnväg och sjöfart, nytt skatteväxlingssystem för fler miljöbilar, flygskatt, en nationell infrastrukturplan för att stärka järnvägen, miljövänligare bilbränslen och sänkt hastighet i trafiken.

Dessutom ska kommuner och städer få mer självbestämmande att själv reglera biltrafiken, 700 miljoner kronor för Klimatklivet som stöttar klimatsmarta projekt och 750 miljoner kronor för Stadsmiljöavtalen för investeringar i kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.

Med en ambitiös politik för hållbar förvaltning av vårt dricksvatten och en offensiv klimatpolitik kan tillgången på rent vatten säkerställas. Vi i Miljöpartiet tänker inte låta kortsiktiga intressen få hota det viktigaste vi har!

Stina Bergström (MP)

Rriksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Eva-Lena Ulvsfält (MP) och David Skog (MP)

Språkrör i Sölvesborg

Jacek Jurkowski (MP)

Ordförande i Olofström

Charlotte Lorentzen (MP)

Språkrör i Karlshamn

Lova Necksten (MP)

Språkrör i Ronneby

Olle Hilborn (MP)

Språkrör i Karlskrona