Dagens sjukvård har nått vägs ände

Insändare Artikeln publicerades
Förlossningsöverläkare Pernilla Engström och barnmorskan Mikaela Ericsson övar på en förlossningsdocka. Moderatkvinnorna berättar i sin debattartikel att landstingen inte klarar vårdgarantin. De tar upp exempel om en barnmorska vid namn Aina.
Foto: Mattias Mattisson
Förlossningsöverläkare Pernilla Engström och barnmorskan Mikaela Ericsson övar på en förlossningsdocka. Moderatkvinnorna berättar i sin debattartikel att landstingen inte klarar vårdgarantin. De tar upp exempel om en barnmorska vid namn Aina.

Inför valet 2018 är vård och omsorg en av de viktigaste frågorna i flera mätningar. Patienter, anhöriga och medarbetare delar med sig av berättelser om bristerna i sjukvården. Socialstyrelsens senaste rapport visar att ingen av landstingen och regionerna uppfyller vårdgarantin.

Kvinnor har sämre upplevelse av olika tillgänglighetsaspekter än män, och har lägre förtroende för vårdpersonalen. Problemen förklaras framför allt av sjukvårdssystemens komplexitet, organisering och huvudmännens prioriteringar. Moderatkvinnorna vill uppmärksamma tre aspekter av detta, låt oss kalla det tre nyanser av Aina.

Aina - barnmorskan.

Vård och omsorgen är de mest kvinnodominerade yrkena, här jobbar undersköterskan Aina. I Försäkringskassans ”Yrke och sjukfall”, kan vi läsa om små möjligheter att påverka den egna arbetssituationen, obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet tillsammans med tunga lyft och obekväma arbetsställningar, är faktorer som ökar risken för ohälsa.

Ainas risk att bli sjukskriven är stor: 171 sjukfall/ 1000 anställda, att jämföra med genomsnittet på 103 sjukfall/1 000 anställda. Aina studerar till sjuksköterska och senare till barnmorska, risken är fortfarande över snittet. ”OECD Economic Surveys: Sweden 2017” visar att 60 % av de kvinnor som jobbar deltid i Sverige vill jobba mer.

Barnmorskan Aina har trots sin långa utbildning ett arbetsliv med små möjligheter att påverka sin arbetsmiljö med hög stress och stor risk för sjukskrivning. Sjukskrivning och deltidsarbete kommer inte bara att påverka Ainas ekonomi idag, det kommer även att påverka hennes pension.

Aina – vårdföretagaren.

Barnmorskan Aina bestämmer sig för att starta eget. Enligt SCB:s senaste statistik (från 2014) leds en majoritet (55 %) av företagen i vård och omsorg av kvinnor. I den privat drivna äldreomsorgen är sju av tio företagsledare kvinnor. Oavsett vilken kvalitet hon levererar och hur hög kundnöjdhet hon har, vill Reepalu begränsa just detta kvinnligt dominerade företagsområde.

I Dagens industri den 7/12-17 kunde vi läsa om att den populära barnmorskemottagningen ”Mama Mia” hade planer på två nya mottagningar med mödravård, barnhälsovård och vårdcentral. ”Vi sitter still i båten och vågar inte göra några satsningar framåt”, berättar VD Eva Laurin.

Barnmorskan Aina kommer nog inte att öppna den mottagning hon kunnat driva med sitt engagemang för patienten i fokus.

Aina - patienten

Aina, efter ett yrkesliv inom vården, får stroke. Hennes chans till vård på en strokeenhet är lägre än för en man. Könsskillnader kvarstår likaså inom hjärtsjukvården enligt Jämställdhetsutredningen. Aina känner sig inte trygg med vården, hon vet hur hennes tidigare kollegor sliter och stressar, risken att inte kunna ge den vård patienten fullt ut behöver.

Alla politiker bär ett gemensamt ansvar för att sjukvården ska fungera så bra som möjligt. Lösningarna finns bl.a. i Socialstyrelsens senaste rapport och hos de som känner verksamheterna bäst: Professionerna. Politiker på regional och statlig nivå bör komma överens om en större förändring av hur sjukvården ska organiseras.

Dagens modell har kommit till vägs ände. Hur verksamheterna ska styras i praktiken bör utredas noggrant av professionerna och forskare. Kvinnor som Aina ska inte lämnas utanför – kvinnor som Aina ska prioriteras – Aina ska med!

Ulrica Schenström, ordförande Moderatkvinnorna

Elisabeth Björnsdotter Rahm, Moderatkvinnornas reformgrupp Vård & Omsorg

Emina Cejvan, Annika Hansson, Sigrid Johansson, Helene Fogelberg

Moderatkvinnorna i Blekinge