Debatt i värderingsfrågor efterlyses

Insändare Artikeln publicerades

Vi upplever alltför ofta ett ökat våld i vårt samhälle idag särskilt hos den yngre generationen. Konflikter löses allt oftare med allt grövre våld.

I samhällsdebatter hörs rop på fler poliser och socialarbetare etc för att stävja det ökande våldet, men alltför sällan ställs frågan, varför ”Kalle” blir så våldsam ur ett etiskt perspektiv. Vilka värderingar har ”Kalle” fått med sig ut i livet?

Försök att analysera våldet görs av diverse experter och alltför ofta skyller man på de fysiska miljöerna, tråkiga bostadsområden, många invandrare m.m. Man pekar ofta på skolsituationen och bristen på fritidsgårdar.

Vi kristdemokrater efterlyser, att vi låter värderingsfrågorna får ta en större plats i debatterna inför det stundande valet.

Febe Björklund, Björkenäs, med stöd av årsmötet hos KD i Karlshamn