Det blir fred när arabländerna vill ha det

Insändare Artikeln publicerades

Genmäle på Inge Johanssons svar ”Enögd tolkning av antisemitismen” 8 april.

Beträffande den tilltagande antisemitismen i Sverige och Europa menar Inge Johansson att jag behöver se utifrån båda parters perspektiv. Vilka parter? Finns det en berättigad antisemitism på grund av staten Israels existens? Jag kan inte tolka Johansson på annat sätt än att han framför en klassisk urgammal antisemitism, nämligen att judarna har sig själva att skylla för att de finns till och för att de gör anspråk på att få leva i sitt rättmätiga hemland, Israel. Har Johansson missat att Israel är en av världens renodlade demokratier med ett skyhögt index i rättsäkerhet, rättvisa, yttrandefrihet och i övrigt alla mänskliga rättigheter? Samma rättigheter och skyldigheter gäller för såväl judar som araber som är israeliska medborgare. Har Johansson missat att Israel tackade ja till delningsplanen 1947, trots att det betydde ett avsevärt mindre landområde än det som slagits fast i FN?

Araberna tackade då nej till att leva sida vi sida med Israel och har sedan dess tackat nej till en stat jämte Israel, åtta gånger, trots stora eftergifter från israelisk sida. Johansson menar att FN, EU och Svenska kyrkan värnar folkrätten och människors lika värde när de hävdar att Israel, områdets enda demokrati, är orsaken till att en fredlig lösning inte kommer till stånd. Kom ihåg att arabiska diktaturer startade ett utplåningskrig mot Israel bara några timmar efter statens utropande, 1948. Arabländerna har aldrig fram till denna dag accepterat att judarna efter Förintelsen skulle få ha ett eget nationellt hemland på jorden.

Att uppnå fred är enkelt! Den dag då arabländernas ledare accepterar landet Israels existens, slutar med ständiga bomb- och terrorattacker, hata, utbilda barn till att begå terrorhandlingar har vi för israelerna och det arabiska folket den efterlängtade freden. Avgörandet ligger hos de arabiska ledarna!

Johansson skriver att judendomen inte har varit särskilt viktig för människans historia. Så här är det! Våra västerländska demokratier som fungerande rättsstater med hög kvalité på utbildning, sjukvård, omsorg och i övrigt allt vad god välfärd innefattar grundar sig i de budord och värderingar som judarna gett oss. Värderingar som är goda för oss att leva efter. Vår svenska demokrati har sprungit ut ur dessa bud genom att de förts vidare genom de svenska väckelserörelserna och etablerats som grund för det svenska samhällsbygget. Tala om betydelse för människans historia.

Tage Erlander sa: ”Väckelserörelserna har hjälpt till att skapa förutsättningar för att förvandla landet Sverige från ett starkt auktoritärt samhälle till en av världens stabilaste demokratier”.

Ingvar Nilsson

Israelsgruppen Rosh Hashana

Karlshamn

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Sydöstran och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.