Det finns mer att berätta om Ronneby

Insändare Artikeln publicerades
Rune Kronkvist tycker han får dålig utdelning av att läsa om vad som händer i Ronneby. Han får svar av Sydöstrans chefredaktör och ansvarig utgivare, Anders Nilsson.
Foto: Mattias Mattisson
Rune Kronkvist tycker han får dålig utdelning av att läsa om vad som händer i Ronneby. Han får svar av Sydöstrans chefredaktör och ansvarig utgivare, Anders Nilsson.

Nu har ytterligare ett numer av Mera Ronneby kommit och jag läste den med samma låga entusiasm som tidigare. Det som jag reagerar för är att den heter Mera Ronneby och då förväntar jag mig mycket om just Ronneby.

Vid en grov mätning kom jag dock fram till följande. 35% är reklam och det kan jag acceptera då det är detta som betalar denna gratistidning. 27% är inslag om Ronneby medan 21% kommer från de andra kommunerna. Finns inte det Mera Karlskrona, Mera Karlshamn osv?

Lägger jag till sådant som inte är specificerat till någon kommun, men rör sig om Blekinge, så är det bar 3%. Det som återstår är allmänna saker med 14%. Info om tidningen och en fototävling är väl helt okay. Sedan är det en bilrecension, vilket återfinns en gång i veckan i den ordinarie tidningen och ett korsord, som också finns flera gånger i den ordinarie tidningen.

Skulle dessa sidor ersättas med mer information eller reportage från Ronneby, skulle den andelen öka till 37%. Utesluter vi de andra kommunerna, som har en egen Mera-tidning, så ökar det till totalt 58% och nu kan vi prata om MERA Ronneby.

Finns det så lite att skriva om från denna kommun att tidningen blir så urvattnad? Enligt min uppfattning finns det mycket mera att delge läsarna. Tänk på alla våra föreningar, som har svårt att komma till tals i den ordinarie tidningen, där Ronneby normalt har två hela sidor.

Rune Kronkvist, prenumerant, Ronneby

Svar direkt

Hej Rune. Tack för dina synpunkter om innehållet i Mera Ronneby. Jag förstår inte riktigt din procenträkning. Annonserna kan man inte räkna in när man studerar det redaktionella materialet.

Sex av tretton artiklar handlar om Ronneby. Det motsvarar 46 procent. Så gott som samtliga övriga artiklar är skrivna på temat i aprilnumret, som är fest. De är så att säga allmängiltiga för alla våra editioner.

En artikel handlar om motor - ett ämne som vi vet intresserar läsarna. Visst skriver vi om motor även i vanliga tidningen, men artikeln är exklusiv för Mera. Samma sak gäller för korsordet.

Vi tar gärna till oss synpunkter på vårt innehåll. Vi för en ständig diskussion om hur vi kan vara ännu mer lokala.

Vår Mera-redaktör är mycket ambitiös och mån om att få en så bra täckning som möjligt av hela länet. Vi får också många positiva reaktioner på innehållet i Mera, eftersom tidningen ger en bonusläsning av lokalt material. Dessa reaktioner ger inget avtryck på insändarsidan.

Anders Nilsson, chefredaktör, ansvarig utgivare Sydöstran