Det smutsiga kriget mot Syrien

Ulf Bjerén ,
Bombningarna i Aleppo kräver många civila offer.
Foto:TT
Bombningarna i Aleppo kräver många civila offer.

Nu gråts krokodiltårar över Syrien. Hur kan jag kalla det krokodiltårar? Glöm att det är ett inbördeskrig. Enligt de så kallade rebellernas egen statistik är nästan nittio procent av de dödade krigarna av utländsk härkomst. Kriget planerades av Pentagon 2001 (Wesley Clark, Democracy Now 2007) och inleddes våren 2011 i samband med att Libyen angreps och förstördes i en Natoledd operation.

Det är ett angreppskrig, tidigare huvudsakligen genom ombud, men på senare tid också genom direkt intervention. Syriens legitima och av FN erkända regering har i enlighet med folkrätten bett om stöd av Ryssland för att bekämpa det utlandsstödda angreppet. När USA och dess koalition bombar utan tillåtelse av Syriens regering och skickar in vapen och terrorister på Syriens territorium är det kränkningar av Syriens suveränitet och brott mot internationell rätt.

Tillkommer att USA och EU utsätter Syrien för olaglig ekonomisk krigföring. Sanktionerna, vilka stöds av Sverige som stat, är enligt en FN-rapport den viktigaste orsaken till svälten i Syrien. Genom att angriparna behärskar massmedia kan de föra ett intensivt propagandakrig som missleder opinionen i väst. Falska anklagelser och aktioner med falsk flagg lanseras på löpande band så att det blir svårt att hinna bemöta dem innan de bitit sig fast i det allmänna medvetandet.

Den senaste vapenvilan sköts definitivt i sank när USA medvetet bombade ihjäl 62 syriska armésoldater. Därmed agerade USA som flygvapen åt IS och tvingade Syrien att med ryskt stöd ensamma fortsätta kampen mot terroristerna.

För att citera Nürnbergprotokollen: ”Att inleda ett aggressionskrig är inte bara ett internationellt brott; det är det yttersta internationella brottet, som bara skiljer sig från andra krigsförbrytelser i det att det inbegriper i sig självt hela deras samlade ondska.”

Stephen Kinzer skrev i The Boston Globe: ”Bevakningen av kriget i Syrien kommer att bli ihågkommen som en av de mest skamliga episoderna i den amerikanska pressens historia.” Och svenska media är som ekon av de amerikanska. Som motvikt anbefalles Tim Andersons nyligen till svenska översatta bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” (Oktoberförlaget).

HÄR får Ulf Bjerén svar.