En landsbygdsfond skulle hjälpa lantbrukarna

Insändare Artikeln publicerades

Sommaren 2018 anlände till Blekinge redan i maj. Med uteblivet regn går det att likna vid att vi upplever ett medelhavsklimat. Torkan gör att skörden blir en bråkdel av det förväntade utfallet, vilket drabbar våra bönder hårt.

Väderavvikelser enskilda år har alltid förekommit, men den globala uppvärmning som en enad forskarvärld varnat för börjar nu ta sig uttryck i återkommande extrema väderavvikelser i form av torka och översvämningar. För lantbrukare med små jordbruksenheter blir det svårt att skydda sig från väderextremerna. Det är lantbrukarna som bidrar till Sveriges matförsörjning och våra öppna landskap.

Lantbrukaren Anton Ivarsson i Tockarp beskriver situationen på följande vis: ”På en åker av den här storleken borde det väl bli ungefär tjugofem rundbalar på en skörd och det blev fyra denna andraskörd, alltså knappt tjugo procent av det normala.”

För att ytterligare trygga lantbrukarnas situation i Karlskrona kommun skulle en landsbygdsfond, i likhet med den i Nybro kommun instiftade landsbygdsfonden, kunna inrättas. Syftet med en landsbygdsfond är att utveckla landsbygden genom projekt och aktiviteter och därigenom uppfylla kommunens eget landsbygdsprogram. Tillsammans med andra insatta åtgärder från den svenska staten och EU skulle detta kunna underlätta och möjliggöra en mer tryggad situation för Karlskrona kommuns lantbrukare.

I Nybro kommun, med lite drygt 20 000 invånare, har det centerpartistiska kommunalrådet Christina Davidsson under senvåren 2018 drivit igenom att avsätta tre miljoner kronor till en landsbygdsfond. I Karlskrona med cirka 66 600 invånare skulle detta innebära 9 miljoner kronor till att bevara, utveckla och säkerställa landsbygden.

I den uppkomna krissituation som våra bönder befinner sig i måste vi säkerställa både i nutid och framtid. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att hela kommunen skall leva och att hela kommunens potential tas till vara.

Kommunfullmäktige i Karlskrona antog torsdagen den 31 maj beslutet om ett nytt landsbygds-och skärgårdsprogram. Målet är att hela kommunen ska kunna utvecklas och att det ska vara möjligt att bo och verka från skärgården till skogsbygden.

Johan Genestig, ordförande

Ann-Louise Trulsson, vice ordförande

Jämjöbygdens centerpartiavdelning