”Fartkameror konserverar trafikfarlig E22”

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Mattias Mattisson

När jag läser lokalmedia på nätet slår det mig att det inträffar en trafikolycka om dagen i snitt på E22 genom Blekinge.

Det beror dels på att E22 är starkt trafikerad via pendlingen mellan Blekingekommunerna, mer än delar av E4, ”Sveriges pulsåder”.

Dels beror det på att E22 förmodligen är Västeuropas sämsta Europaväg. Den är ett mischmasch av vanlig smal väg, 2+1-väg (”fattigmansmotorväg”), korta snuttar motorväg och rondeller. Bottennappet är Jämjö med trafikljus och 30 kilometer i timmen.

Värst är den hopplösa flaskhalsen Bjärby backe väster om Nättraby. E22 i Blekinge är i skriande behov av att byggas ut till motorväg. Planerna fanns redan på 1950-talet. Motorväg är inte bara den snabbaste vägtypen utan också den säkraste. Det beror på att det inte finns någon mötande eller korsande trafik.

Att bygga om E22 genom Blekinge till motorväg skulle innebära att dödsolyckorna och de dagliga trafikolyckorna i princip upphörde. Att bygga väg är en lönande investering. För varje krona som satsas på väg får samhället tillbaka två kronor tack vare snabbare och säkrare transporter.

E22 motorväg skulle dessutom göra att Blekinge utvecklas. På grund av den dåliga infrastrukturen i ”bortglömda” sydost har länet nästan lika få invånare som för 100 år sedan.

Men vad gör då ansvariga Trafikverket åt eländet? Jo, de sätter upp två verkningslösa och integritetskränkande fartkameror i Bjärby backe...

Förvisso sänks hastigheten just där fartkamerorna står men de minskar inte antalet olyckor totalt sett, visar statistik. Fartkamerornas funktion är att ”spara” pengar åt staten och konservera ett ålderdomligt, underdimensionerat och trafikfarligt vägnät, där blekingarna fortsätter att dödas och skadas i onödan.

Varje fartkamera som sätts upp i Blekinge är ett monument över denna tragedi.

Peter Öjerskog, Karlskrona/Pattaya