Fegt av S att neka debatt i Sölvesborg

Insändare Artikeln publicerades
Författaren och debattören Stig-Björn Ljunggren bjöds in att leda en debatt i juni i Sölvesborg. Här syns Ljunggren vid sin sommaradress i Blekinge.
Foto: Maths Olsson/SYDOSTRAN
Författaren och debattören Stig-Björn Ljunggren bjöds in att leda en debatt i juni i Sölvesborg. Här syns Ljunggren vid sin sommaradress i Blekinge.

Vi har länge haft en önskan om mer politisk debatt mellan partierna i Sölvesborg. För att väljarna ska ha goda förutsättningar att ta ställning inför val krävs att forum för öppna diskussioner skapas och i detta har vi alla ett ansvar.

Under förra valrörelsen var dessa forum ytterst begränsade vilket tyvärr är en nackdel med att inte vara länets residensstad med tillhörande mediafokus. SD valde då att själva bjuda in till debatt men då, precis som nu, valde S att fega ur.

I år har jag gjort allt i min makt för att minska incitamenten för S att neka fler debattinbjudningar. Förutom att jag efter ett KSAU-möte tidigare i år erbjudit en svalt intresserad gruppledarkår att arrangera valdebatt tillsammans med oss, valde jag denna gång att bjuda in den erkände statsvetaren Stig-Björn Ljunggren som moderator för en debatt som var tänkt hållas i juni.

Nämnas bör också att denne statsvetare alltså har Socialdemokratiska kopplingar. Därutöver valde vi i år att kalla det hela för ”välfärdsdebatt” - just för att det är ett brett ämne som tilltalar alla partier samt för att den inbjudna moderatorn själv skulle få styra upplägget och frågorna. Vår inblandning i arrangemanget var alltså endast av praktisk karaktär i det att vi såg till att lokal bokades.

Trots alla ansträngningar för att göra S nöjda nekar de återigen till debatt. Det mest anmärkningsvärda i sammanhanget är dock Johanna Beijers (S) bortförklaring där hon på allvar hävdar att hon inte anser att partier ska arrangera debatter och antyder att dessa inte kan vara oberoende. Förutom att detta är ett direkt angrepp på Ljunggrens kompetens att leda en opartisk debatt, är det ett oerhört paradoxalt förhållningssätt med tanke på hur hennes egna parti ofta agerar.

Förutom att Socialdemokraternas partisekreterare inför förra valet uppmanade partiet att bjuda in till debatter, har även hennes egna civilminister flertalet gånger under mandatperioden utmanat vår partiledare till debatter, vilka också har ägt rum. Vem som gynnas i debatt styrs inte av vem som bjuder in eller vem som bokar lokalen.

Det styrs helt och hållet av vad partierna som representeras själva har att säga. I detta är det uppenbart att S i Sölvesborg inte har någon tilltro till sin egen politik - något som förvisso också är ett viktigt besked till väljarna.

Louise Erixon (SD), Gruppledare Sölvesborg

 

Svar direkt:

Vi i Sölvesborg har vant oss vid att Sverigedemokraternas Louise Erixon ägnar sin tid åt anklagelser, ständiga intriger och konspirationer. Vi socialdemokrater använder vår tid och energi annorlunda.

Vi har en annan samtalston. Jag försäkrar att ingen behöver oroa sig för att det inte ska gå att jämföra vår politik eller höra oss debattera i denna valrörelse. Vi är dock måna om att få fram vår politiska vilja och våra valfrågor på ett sätt som känns bra för oss samt att ge väljarna en tydlig inriktning för framtiden.

Under förra valrörelsen genomfördes minst tre publika debatter, varav en sändes i radion, där samtliga partier var inbjudna. Vi Socialdemokrater ser fram emot att dessa genomförs även i år och att vi möts i spänstiga och informativa samtal.

Avslutningsvis beklagar jag att Sverigedemokraterna inte genomför debatten med Moderaterna som de varit så angelägna om att få till stånd. Det hade varit klargörande att få höra de tydliga skillnader som finns mellan dessa två partier i Sölvesborg.

Johanna Beijer, Kommunalrådskandidat, Socialdemokraterna Sölvesborg