För många barn pressas in på förskolorna

Carina Svensson ,

23 barn på tre förskollärare/barnskötare. Skulle du ensam klara av att ta hand om 6-8 barn i åldrarna 1-3 år? Det är så verkligheten ser ut på förskolor i Karlskrona under delar av dagen.

Vilken kvalitet håller verksamheten med så många små barn?

De förskolor som följer riktmärket för barngruppernas storlek är så sällsynta att de borde fridlysas. Barngruppernas storlek i förskolan har sedan länge nått smärtgränsen säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet

Pressen och stressen på förskollärarna är enorm. Konsekvensen blir ökad ohälsa och risk för växande sjukskrivningar. Ytterst drabbas barnens trygghet och lärande.

Stora barngrupper och för få utbildade förskollärare är i dag vardagsmat i svensk förskola och leder till en stor samvetsstress hos alla förskollärare. Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar i förskolan om 6-12 barn för åldern 1 till 3 år gäller inte i verkligheten.

Karlskronas förskollärare frågar sig vad det är för poäng med Skolverkets riktmärken om de inte behöver följas?

Den självklara drivkraften för varje förskollärare är mötet med barnen. En viktig förutsättning för att det mötet ska bli så bra som möjligt är ändamålsenliga gruppstorlekar. Våra kommunalråd måste vakna och agera.

Lärarförbundet Karlskrona larmade redan 2015 då volymökningar i kommunen på 300 barn/elever inte togs någon hänsyn till i budgeten. Det är bland annat det som nu visar sig i ett underskott på 30 miljoner kronor.

Kunskapsnämndens nya ordförande Sandra Bizzozero uttryckte förra veckan att underskottet på 30 miljoner endast är 2 procent av budgeten och inte borde vara svårt att spara in.

Vad innebär 30 miljoner kronor i minskade anslag för antalet lärare och storleken på elevgrupper för våra förskolor framöver. Ser du något utrymme för besparingar?

Hur många 1-3 åringar kan man klara ensam?

Lärarförbundet ser att detta är droppen som får bägaren att rinna över!