Föräldraförsäkringen till för barnens bästa

Insändare ,
Baby med pappa på jobbet. Bengt Jönsson och Billy Åkerström, KD, skriver att partiet "kommer i alla lägen att ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjens möjlighet att få ihop livspusslet".
Foto:Fredrik Sandberg/SCANPIX
Baby med pappa på jobbet. Bengt Jönsson och Billy Åkerström, KD, skriver att partiet "kommer i alla lägen att ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjens möjlighet att få ihop livspusslet".

Familjer ser olika ut. Barn är olika. Det är därför familjens frihet att bestämma över sitt livspussel är så viktigt. Det är därför vi Kristdemokrater motsätter oss de förändringar i föräldraförsäkringen som nu föreslås.

Vi vill ge maximal frihet till alla föräldrar att fatta sina egna beslut utifrån de förutsättningar som råder i varje enskild familj. Regeringens utredning föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet att själv bestämma.

Vi Krisdemokrater kommer i alla lägen att ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjens möjlighet att få ihop livspusslet. Det finns mammor som vill vara hemma så länge som det bara är möjligt och det finns pappor som vill det samma. Andra vill dela precis lika. Vad som passar den enskilde familjen kan se olika ut.

Föräldraförsäkringen är till för barnen, inte för att tillgodose socialdemokratiska politikers önskningar om hur människor ska leva. Vi Kristdemokrater vill också se att fler pappor är hemma mer med sina barn än vad som nu är fallet.

Det vinner både de själva och barnen på. Men det beslutet måste föräldrarna ta själva när det passar dem ifrån dem utifrån den livssituation de befinner sig i.

Vi Kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag och att fatta sina beslut utifrån familjens förutsättningar som råder i varje enskild familj.

Bengt Jönsson

Ordförande

KD Karlskrona

Billy Åkerström

Gruppledare

KD Karlskrona