"Framtidspartiet" inte längre länets framtid

Insändare Artikeln publicerades

Framtidspartiet i Karlshamn kallade sig Socialdemokraterna - åtminstone innan valet, men den stora skylten mot Rådhusgatan på Folkets Hus är inte nedtagen än, trots förlusten av fyra mandat i kommunfullmäktige och en procentuell tillbakagång i antalet röster som är större än riksgenomsnittets.

Ännu större var partiets minussiffra i Olofström, där den absoluta majoriteten gick all världens väg, samt i landstinget, där ett välkommet regimskifte förhoppningsvis står för dörren. Allt dock under förutsättning att sluträkningen av valsedlarna inte ändrar resultaten.

Nu träder S-märkta politiker med Stefan Löfvén i spetsen fram på löpande band med önskemål om samarbete över blockgränserna. Blockpolitiken är "fördummande", anser statsministern. Märkligt att den aldrig är detta, när hans parti ensamt eller tillsammans med V och MP har makten (exempelvis i vissa kommuner och landsting).

Blekinge är alltså inte längre en ointaglig bastion för Kalle Sandström, Sara Rudolfsson eller Per-Ola Mattsson, för att nämna tre namnkunniga S-företrädare. Leder då väljarnas dom mot deras parti till eftertanke, efterrättelse och ödmjukhet? Valanalyserna är förvisso bara i sin linda, men det skall bli intressant att se bland andra de ovannämndas kommande slutsatser.

Jag är långt ifrån säker på att svaret på frågan obetingat är ja. S-politikerna i länet har alltid varit vana att styra och ställa som de vill med den länge cementerade uppfattningen, att Partiet (med stort P) alltid har stått i centrum och alltid kommer att göra detta. Men inga träd växer som bekant till himlen. Alla politiska beslut i länet kommer inte längre att i praktiken, som tidigare, avgöras av krympande arbetarekommuner.

Nu är det dags för Partiet att ta skeden i vacker hand och respektera borgerliga partiers åsikter - och medborgarnas. Socialdemokraterna har nämligen alltför länge slagit dövörat till för de sistnämnda. Missnöjet med partiet har varit utbrett, vilket valresultatet visar.

Vad man också nu kan hoppas är att de borgerliga inte faller för de plötsliga locktonerna och den lena S-rösten, de som alls icke fanns så sent som den 8 september.

Bengt Olof Dike, Karlshamn