Ge besked om samkönade vigslar

Röstande i Jämjö Pastorat ,
Vid förra kyrkovalet markerade Tajma Sisic och Maja Heller mot den borgerlige kyrkopolitikern K-G Johansson med att kyssas utanför kyrkan i Jämjö. Foto: Raluca Dintica
Vid förra kyrkovalet markerade Tajma Sisic och Maja Heller mot den borgerlige kyrkopolitikern K-G Johansson med att kyssas utanför kyrkan i Jämjö. Foto: Raluca Dintica

Jämjö pastorat har fem församlingar; Ramdala, Sturkö, Torhamn, Kristianopel och Jämjö. Vid det förra kyrkofullmäktigevalet år 2013 röstade Jämjö Pastorat som i genomsnittet i landet. Även då fanns det två nomineringsgrupper som ställde upp.

I årets val finns tre grupper då även Sd är med samt ett borgerligt alternativ med namnet Levande Kyrka och Arbetarepartiet Socialdemokraterna. En reflektion är dock om Levande Kyrka med många förtroendevalda som man inte vet vilka åsikter de har i kyrkofrågor.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna vet man har välkända argument för en öppen demokratis folkkyrka med demokratiska val, allas lika värde att alla oavsett kön, hudfärg och sexuell läggning får vigas enlig Svenska Kyrkans ordning i Kyrkan, att de slår vakt om och vårdar kulturvärdena i våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar samt att vårda skapelsen står tydligt i deras valprogram.

Vid valet år 2013 ordnades valinformation i varje kyrka i pastoratet, men i år inget alls. Vid slutspurten av det föregående kyrkovalet år 2013 klargjorde företrädare för Levande Kyrka att samkönade äktenskap inte hörde hemma i kyrkorna utan äktenskapet var endast för man och kvinna.

Kyrkorådets ordförande K.G. Johansson läste upp en bibeltext i TV om detta. År 2009 beslutades av Kyrkomötet och Riksdagen att samkönade par får gifta sig i Svenska Kyrkan, men de var inte välkomna att gifta sig i kyrkorna i Jämjö pastorat.

Även församlingsrådets ordförande Carina Dahlberg Olsson framträdde och delade K .G. Johanssons åsikter. Samma personer kandiderar nu med Carina Dahlberg Olsson som första namn i årets val 2017 till kyrkofullmäktige i pastoratet.

Har Carina Dahlberg Olsson och K. G. Johansson samma uppfattning i årets kyrkofullmäktigeval eller har ni bytt åsikt så att alla människor oavsett hudfärg, kön och sexuell läggning är välkomna till kyrkan och inte bara fira gudstjänst utan även rätt till kyrkorummet för en vigselakt eller dopgudstjänst i Jämjö Pastorat?

Vad säger era moderpartier som ni tillhör? Det krävs att ni besvarar frågorna var för sig i Blekingetidningarna innan valet den 17 september, det krävs för att få en röst.

Allt ni vill att människorna ska göra för er, ska ni göra för dem.