Götrek socialistisk pionjär och folkbildare

Ulf Bjerén ,

Sydöstran 21 september innehåller en artikel om historiska personer av betydelse för Karlskrona vars namn ska ristas in i brons och fästas i stenblock runt statyn av Karl XI på Stortorget.

En av de utvalda är Per Götrek (1798-1876) vilken i artikeln lakoniskt presenteras som Vegetarian som var stans original. Det lyfter verkligen inte fram det väsentliga i Per Götreks gärning.

Han var antikvariatsbokhandlare och drev lånebibliotek från 1820-talet till 1851 i Stockholm. Först påverkad av Saint Simon och Etienne Cabet kom han i kontakt med Kommunisternas förbund på vars uppdrag Karl Marx och Friedrich Engels 1848 skrev Kommunistiska manifestet. Götrek översatte den första upplagan av manifestet som utkom på svenska samma år.

I Stockholm utsattes han för politisk förföljelse som förläggare av revolutionär litteratur. I kombination med försämrade utkomstmöjligheter i huvudstaden ledde det till hans bosättning i vad som då var rikets tredje stad, Karlskrona. Här ledde han en bildningscirkel för arbetare. Att han var en aktad profil i staden bekräftas av att han valdes till cirkelns hedersordförande 1871.

Per Götrek var således en socialistisk pionjär de kärva årtiondena innan den organiserade och från början revolutionära arbetarrörelsens framväxt. Det var hans storhet. Erik Gamby och Knut Bäckström har var för sig skrivit böcker om Götrek som finns tillgängliga antikvariskt på nätet.

Hade han levt idag hade han sannolikt genomskådat vår tids fixering vid identitetsfrågor som en härskarklassens ideologi för att bedra det arbetande folket, särskilt ungdomen, och leda dem bort från klasskampens väg.