Gribshunden hör hemma i Danmark

Michael Helgesson ,
Michael Helgesson tycker inte fartyget Gripshunden hör hemma i Sverige - utan i Danmark.
Foto:Maths Olsson
Michael Helgesson tycker inte fartyget Gripshunden hör hemma i Sverige - utan i Danmark.

Sällan har väl en lokal debattör stoppat huvudet så i snaran som jag nu kommer göra när jag torgför åsikten att Gribshunden, som sjönk utanför Ronneby 1495, bör erbjudas danska antikvariska myndigheter att ta hand om.

Den danska kungens skepp Gribshunden är en dansk nationalklenod som inte har det minsta med Blekinge, eller med Sverige att göra. Gribshunden kunde lika väl ha sjunkit i Rigabukten, utanför Rügen eller i hamninloppet till Danzig – men nu råkade hon sjunka utanför Ronneby.

Invändningen kan nu komma att Blekinge faktiskt är danskt fram till Roskildefreden 1658 så då hör detta fornfynd rätteligen lika mycket hemma i Blekinge som i Köpenhamn! Argumentet är i sak riktigt ty allt av Blekinges kulturarv har en äldre dansk historia som sedan på 1600-talet övergår i en svensk historia.

Allting har en kontinuitet men nu hör det som sker i Blekinge till Sveriges 1700-talshistoria, 1800-talshistoria och så vidare. Allt i Blekinge har en "svensk fortsättning" utom en enda sak, nämligen skeppet Gribshunden.

Snart efter att skeppet sjunkit 1495 så faller vrakplatsen utanför Ronneby i glömska och det är först femhundra år senare som det återupptäcks. Detta skepp har ingen svensk historia hur mycket svenskt landskapet Blekinge än varit på de senaste 350 åren.

Den historiskt påläste kan nu invända att alla danska kungar vid den här tiden också var svenska kungar, för de nordiska rikena var ju sedan 1397 förenade i Kalmarunionen, i alla fall fram till dess att en lokal upprorsmakare vid namn Gustav Eriksson (Wasa) år 1521 utropade sig till kung av Sverige.

Alltså skall den danska kung Hans som hade Gribshunden som sitt flaggskepp också ha varit "svensk" kung. Vem i herrans namn som läser dessa rader har någonsin hört talas om någon svensk kung "Hans" (eller "Johan II" som han hette på svenska) och att denne kung ägde ett skepp? Svar: antagligen ingen.

Detta hör ihop med att den nationella svenska identitet som påförs Blekinges innevånare mot slutet av 1600-talet framöver även retroaktivt kommer gälla den äldre "danska" historian. De flesta svenskar – och blekingar – har ju från skolan hört talas om Magnus Ladulås, den Heliga Birgitta, Birger Jarl och Gustav Wasa – men vem har någonsin hört talas om kung Hans?

Vi har blivit matade med en svensk historia som, i avseende till tiden fram till 1658, faktiskt inte gäller för vårt gamla danska landskap Blekinge. Danmarks medeltida historia har degraderats till en slags frivillig kuriös överkurs för den som måhända har tid över och är intresserad.

En historieintresserad dansk har däremot bra kläm på vem kung Hans var. De känner till att det var den kungen som mot slutet av 1400-talet lade grunden till och byggde upp den danska örlogsflottan. Så hittar man år 2000 flaggskeppet i denna flotta - men man hittar det i Ronneby! Och fortsättningen vet vi.

Lokalpolitiker som aldrig någonsin ägnat kulturhistorien en tanke blir plötsligt turismutvecklingslystna, en restaurangägare vill göra om sin dåligt lönsamma anläggning till museum för Gribshunden och från lokalt museihåll tycker man det är kul med kreativa idéer.

Jag tycker det är vämjeligt – jag lider med danskarna. Låt dem själva ta hand om denna danska nationalklenod.