Hur arbetar Posten med sin personalpolitik?

Brevbäraren ,
Posten vanvårdar sin personal på grund av att personalstaben har minskat radikalt i antal. Övertidsarbete i stort sett varje dag bland brevbärare på grund av att organisationen inte bygger på hur verkligheten ser ut.
Foto:TT
Posten vanvårdar sin personal på grund av att personalstaben har minskat radikalt i antal. Övertidsarbete i stort sett varje dag bland brevbärare på grund av att organisationen inte bygger på hur verkligheten ser ut.

Sedan Posten blev en vinstdrivande koncern har det gått käpprätt utför med servicen. Andra företag som konkurrerar har tagit andelar av marknaden men Posten har bara avvecklat givetvis beroende på att marknadsandelarna minskat.

Alla företag med personal vet att personalen är den viktigaste resursen. Personalen är kapitalet.

Hur arbetar Posten med sin personalpolitik? Att minska sjuktalen och ha fungerande rehabiliteringsarbetet, vilket är en skyldighet enligt Arbetsmiljölagen. Har man arbetat i postverket i över 30 år ser man hur Posten har sjangserat.

Posten vanvårdar sin personal på grund av att personalstaben har minskat radikalt i antal. Övertidsarbete i stort sett varje dag bland brevbärare på grund av att organisationen inte bygger på hur verkligheten ser ut. Även personal under julruschen och sommarvikarier tycker att arbetet är mycket stressigt.

Det blir också allt vanligare att posten får ligga kvar och blir inte utdelat förrän dagen efter och beror på underbemanning. Detta hände aldrig förr.

Brevbäraryrket är ett slitsamt arbete. De flesta är 50 + och deras knä, axlar, ryggar och andra leder är utslitna efter allt spring i trappor och bärande på tunga buntar med reklam. Posten (cheferna) ser inte till sin personals bästa. Det finns överhuvudtaget ingen personalvård.

Man ser bara till att man ska hålla sin budget. Till vems bästa? Jo ledningens höga löner och bonusar. Brevbäraryrket är ett av de sämst betalda yrket i Sverige.

Nya organisationer införs utan konsekvensanalys, vad det har för påverkan på personalen. Man utökar områdena för den enskilde brevbäraren men tiden som det ska ta är densamma. Detta motsäger sig själv. Det är människor det handlar om.

Personalen påtalar på olika sätt sitt missnöje. Ledningens årliga enkäter har uteblivit sedan resultatet visar på personalens stora missnöje med hur Posten hanterar sin personal. Protester om hur organisationen bedrivs lämnas in men inget gensvar från ledningen.

Mellancheferna, de som är närmast brevbärarna, har ingen empati för sin personal. Man ger inga morötter över huvudtaget, ställer bara krav. Allt skall hinnas med på den tid man blivit ålagd. Man får inte jobba över då är man en dålig brevbärare trots att man kommit upp lite i åren och har utslitna leder.

Det syns i lönekuvertet att man har mycket övertid då får man mindre lönepåslag vid lönerevisionen.