Ingen skall diskrimineras i kyrkan

Birger Wernersson ,

Svar till Arne Palmqvist, Kristdemokrater för en levande kyrka i Sydöstran den 12 september. Arne, du så väl som jag vet att det finns en ordning i dag i Svenska kyrkan när någon som är samkönad skall gifta sig i en församling.

Den tjänstgörande kyrkoherden/prosten ser till att det finns någon som fullföljer den kyrkliga handlingen och inte diskriminerar. I kyrkomötet lade vi socialdemokrater ett modifierat tilläggsförslag på den motion som fanns, vilket kyrkomötet gillade med bifall.

Detta innebär att kyrkostyrelsen skall ta fram och kartlägga och säkra upp att ingen diskrimineras i de kyrkliga handlingarna i vår folkkyrka. Oavsett hudfärg, sexuell läggning eller etnisitet. Detta röstade ni i mot.

Det är ej värdigt dej, Arne, att föra en osaklig debatt på våra insändarsidor i denna viktiga fråga. En fråga jag vill att du, Arne, besvarar: är inte hbtq-personer och medlemmar välkomna i vår Kristi kyrka som flödar av kärleksbudskapet?

Därför är en röst på söndag den 17 september på Socialdemokraterna en röst så att ingen diskriminering skall medvetet ske i de kyrkliga handlingarna dop, vigsel eller begravning.