Inget behov av fler särskilda boenden

Sune Håkansson (RP) ,
2 bilder
Foto:Maths Olsson

Aldrig har det funnits så många äldre, 85+, i Ronneby kommun. Aldrig har vi haft så få platser på särskilt boende (Vård- och omsorgsboende). Aldrig har vi haft så många lediga platser på särskilt boende. Aldrig har vi haft så låg beläggning på korttidsboendena.

Var skall våra äldre bo? Det rimliga svaret är: Där de vill bo. Det verkar vara så, att våra äldre vill bo kvar i sina ordinarie bostäder. Till en del kan detta bero på bidragssystemet. För ”fattigpensionären” är det gratis att bo kvar. Bostadstillägget täcker alla boendekostnader. Säljer man villan, blir man rik. Då får man betala hela hyran själv. ROT och RUT underlättar också för den som vill bo kvar.

I vår kommun synes också konceptet Trygg hemgång ge resultat. Den äldre får extra hjälp under de första svåra dagarna efter en sjukhusvistelse.

Ronneby kommun har också en del lägenheter i trygghetsboende, vilket är en tilltalande lösning. Förhoppningsvis får vi ett nytt trygghetsboende i Kallinge inom kort. Förhoppningsvis blir det efterhand fler trygghetsboenden.

Förvisso är det delvis en balansakt på slak lina. Kommunen har något mer än 300 platser på de särskilda boendena. Något mer än hälften är demensplatser. När kön är på mer än 20 personer (vilket den var så sent som i december 2016) är det nära nog katastrof. Idag har vi sex lediga lägenheter. Likväl har vi några stycken i kö.

Det svåra är att vi kan ha lediga lägenheter på ett ställe, idag finns några på Ågårdsbo. Samtidigt saknas någon lägenhet på Lindebo. Om någon vecka kan det vara tvärtom.

Min bedömning är att vi kommer att ha minimal kö åtminstone under augusti-september. Sedan kan efterfrågan öka.

Antalet äldre har blivit fler under senare år. Prognoserna säger att vi inte får någon ökning under de närmaste tre åren. Om trenden fortsätter med att allt fler väljer att bo kvar i sin ordinarie bostad, kommer vi inte att ha några köer under denna tid.

Därför bör vi inte bygga fler lägenheter inom särskilda boenden just nu. Det finns planer på att låta ett privat företag bygga och driva ett boende. Det kan vara tilltalande. Konkurrens och valfrihet är oftast bra.

Problemet är just: Jag ser inget behov av dessa platser i närtid. Förvisso kan en del platser i de kommunala särskilda boendena avvecklas, exempelvis 8 platser på Parkdala. Andra lägenheter kan bli trygghetsboende, exempelvis kan det behövas tiotalet lägenheter i Johannishus.

En lösning kan vara att en privat aktör bygger ett trygghetsboende, som i en framtid kan omvandlas till ett särskilt boende.

Det finns planer på att bygga ett särskilt boende i Hallabro. Då skulle Backen omvandlas till trygghetsboende.

I Hallabro finns lokalt underlag för ca sex platser på demensboende, därtill måhända tre från Eringsboda. Någon korttidsplats därtill blir summa tolv lägenheter. Detta är på tok för lite.

Om ett år är det val. De politiska blocken är inte överens, exempelvis om LOV, knappast heller om Hallabro. Kanske finns viss oenighet också inom blocken. SD:s uppfattning är oklar.

Jag menar att investeringarna inom de särskilda boendena kan anstå. Vi bör låta de olika uppfattningarna underställas väljarnas dom.

Jag avser att föreslå att Äldrenämnden tillsätter en ny boendeutredning, som skall analysera förutsättningarna för den framtida äldreomsorgen i Ronneby kommun. En sådan utredning bör vara klar våren 2018.