Jo, kommunen planerar visst att sänka servicen

Insändare Artikeln publicerades

Replik gällande Björkhaga omsorgsboende. Äldrenämnden har gett äldreförvaltningen ett uppdrag att omvandla omsorgsboendena på det mindre orterna i kommunen till trygghetsboenden. Omsorgsboenden erbjuder omvårdnad såsom mat och vårdpersonal. På trygghetsboendena finns ingen personal utan där förväntas de som bor där klara sig själva med hjälp av hemtjänsten.

Med andra ord ämnar äldreförvaltningen drastiskt sänka nivån på den omsorgsservice som erbjuds på de mindre orterna. De äldre skall förflyttas in till större anläggningar under planering och uppförande på de så kallade serviceorterna. Detta framgår tydligt i de direktiv som äldrenämnden har gett förvaltningen. I äldrenämndens protokoll från 27 maj 2015 står det tydligt i punkt 10. Att uppdra till äldreförvaltningen att verka för att omvårdnadsboendena Fridlevstad och Björkhaga i samband med nedläggning omvandlas till trygghetsboenden. Detta under rubriken ”Äldrenämnden beslutar således”. Ett tydligt uppdrag från äldrenämnden till förvaltningen. Ett uppdrag som gäller än i dag men inte har genomförts på grund att det inte finns platser i Nättraby att flytta de gamla öborna till.

Vi är många på Hasslö som blir förvånade när äldrenämndens ordförande Eva-Lotta Altvall (S) i Sydöstran inte verkar känna till hennes egen nämnds uppdrag till förvaltningen. På frågan om vad som kommer att hända Björkhaga efter nuvarande hyreskontrakt utgång svara Eva-Lotta Altvall:

– Det vet inte jag. Det är så långt fram i tiden. Min mandatperiod går ut 2022, säger Eva Lotta Altvall.

Inte ett ord om äldrenämndens långsiktiga mål att centralisera omsorgsboendena. Utan hävdar att hon inget kan säga om vad som är planerat efter den här mandatperiodens slut.

Ett mycket märkligt uttalande i och med att boendeförsörjning för de äldre kräver långsiktig planering. Om inte annat för att markförvärv, upphandling, byggande av nya bostäder och nödvändiga politiska beslut tar tid. Betydligt längre än en mandatperiod.

Det kan rimligtvis bara finnas två förklaringar till motsättningen mellan Eva-Lotta Altvalls (s) uttalande och hennes egen nämnds uppdrag till förvaltningen. Antingen att Eva- Lotta Altvall och socialdemokraterna saknar långsiktig äldrepolitik eller att Eva –Lotta Altvall mörkar sin politik på grund av den uppflammande opinionen på Hasslö. Vilket som är värre är svårt att avgöra men det bådar inte gott för äldrepolitiken i Karlskrona.

Henrik Hedman

Hasslö

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Sydöstran och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.