Karlskrona rasar i miljörankning

Insändare Artikeln publicerades

Efter en mandatperiod med det S-ledda styret rasar Karlskrona i Miljöbarometerns kommunrankning. Karlskrona sjunker från plats 27 till 140. Det är den lägsta placeringen hittills. En riktig bottenplacering med andra ord.

Arbetet som vi moderater gjorde tillsammans med våra samarbetspartier under förra mandatperioden var framgångsrikt, men har nu raserats av det S-ledda styret under innevarande mandatperiod. Det räcker inte med vackra ord om miljön, det krävs handlingskraft.

Vi moderater kommer alltid att driva en ansvarsfull miljöpolitik i Karlskrona. Vi bejakar principen om kretsloppet, jobbar för ekologisk mångfald och tror på tekniska lösningar för att förbättra miljön. Investeringar i cykelvägar ska ske både på landsbygden, i tätorter och på Trossö med upplysta gröna stråk. Maten som serveras i kommunen ska vara närproducerad så långt det är möjligt och förskolan ska vara helt giftfri.

En viktig miljöåtgärd för våra hav är att rena läkemedelsrester ur avloppsvattnet. Utsläpp av giftiga ämnen i hav och sötvatten måste minska.

Detta är bara ett axplock av vad som behöver genomföras i vår kommun. Det viktigaste är att fokus på miljön är övergripande och genomsyrar alla beslut.

Karlskrona behöver ett nytt ledarskap, som på allvar prioriterar miljön. Det förtjänar kommande generationer.

Camilla Brunsberg (M), kommunalrådskandidat

Carl-Göran Svensson (M), ordförandekandidat miljö- och samhällsbyggnadsnämnden