Karlskrona ska ha världens bästa landsbygd och skärgård

Insändare Artikeln publicerades
Centerpartiet vill ta tillvara den drivkraft som finns på landsbygden och i skärgården, skriver man i sin insändare.
Foto: Mattias Mattisson
Centerpartiet vill ta tillvara den drivkraft som finns på landsbygden och i skärgården, skriver man i sin insändare.

Nyligen släppte Centerpartiet i Karlskrona kommun ett Landsbygdsmanifest med 35 punkter kring hur Karlskrona kan bli världens bästa och mest moderna landsbygd och skärgård.

Vi har en fantastisk potential för en bra utveckling i hela Karlskrona. Vi har en unik skärgård, vi har sjöar och ett vackert inland. Centerpartiet vill ta tillvara den drivkraft som finns på landsbygden och i skärgården.

Vi vill ge människor möjlighet att hitta ett attraktivt boende som passar just dem i hela i kommunen. För att detta ska vara möjligt krävs en bra service i form av skola, kollektivtrafik såväl till lands som via havet, bredband, en bra infrastruktur och säkra gång och cykelvägar.

Centerpartiet vill bygga bostäder för olika behov även på de mindre orterna. Vi vill börja med Holmsjö, Torhamn, Fridlevstad, Fågelmara och Tving. Det blir bra komplement till tidigare inriktningar om att bygga på exempelvis Sturkö och Hasslö och i Nättraby. Genom satsningar på centrumförnyelse skapar vi möjligheter till attraktiva boenden också i Jämjö och Rödeby. Äldre vill bo kvar nära hemorten och med ökad tillgång till lägenheter friställs villor för barnfamiljer. Vi ser gärna att privata intressenter är med och löser detta men det kan också behöva ges uppdrag till Karlskronahem.

4 av 5 nya jobb skapas inom småföretagen. Vi vill utveckla företagandet på landsbygden genom att bygga företagshotell även på orter som Jämjö, Sturkö och Holmsjö.

Vi i Centerpartiet ser mycket positivt på att det nu kan startas upp en bokbuss i Karlskrona och vi vill vidga uppdraget till att också ta ett bredare grepp på kulturområdet. Vi vill också satsa på fritidsgårdsliknande verksamhet även i våra mindre orter.

De gröna näringarna är på många håll själva basen för en levande landsbygd. Vi vill lyfta de gröna näringarna och skapa grön tillväxt genom att öka vår självförsörjningsgrad och samtidigt skapa ett samhälle som bättre står rustat att möte kriser av olika slag. Vår mat ska vara sund och god och fri från gifter och antibiotika. Vill se ett ökat inslag av närproducerade svenska livsmedel inom offentlig sektor och vill se ett ökat klimatsmart byggande i trä.

Alla har rätt att känna trygghet var man än bor eller verkar. För detta krävs närvarande poliser i hela kommunen som också kan jobba förebyggande. Trygghet handlar även om att ha en nära och tillgänglig vård när och där man behöver dem.

Centerpartiet i Karlskrona ser till hela kommunen.

Magnus Larsson (C), Torhamn

Maria Persson (C), Karlskrona

Britt-Marie Havby (C), Fridlevstad

Nils Jedhammar (C), Holmsjö