Klimatpengar i sjön

Insändare Artikeln publicerades

Att stoppa klimatförändringarna blir dyrt. Stora investeringar för många miljarder krävs i sol- och vindkraft, klimatneutrala transport- och uppvärmningssystem, för att bara ta några exempel.

Men att inte stoppa klimatförändringarna blir ännu dyrare. Bara i Sverige hotas fastigheter till ett värde av 3 biljoner kronor att läggas under vatten. Tre biljoner är detsamma som 3 000 000 000 000 kronor, eller tretusen miljarder kronor. En fullständigt svindlande summa.

Snacka om att kasta pengar i sjön!

Det har Statistiska centralbyrån räknat ut, utifrån prognosen att havsnivån kommer att stiga med en meter till sekelskiftet 2100. Hela den höjningen kan vi inte stoppa, även om vi gör en kraftig inbromsning av utsläppen av växthusgaser. Men vi kan åtminstone begränsa den.

Med mycket stor sannolikhet blir det alltså betydligt billigare att hejda klimatförändringarna än att låta allt rulla på som nu. Men då krävs det också krafttag. Nu!

Anika Agebjörn