Kreativt förslag av kommunalrådet

Insändare Artikeln publicerades

För en dryg vecka meddelade pressen att Karlshamns kommun skall göra det mycket enklare att på kvällstid hyra dess lokaler, som då står tomma, såsom skol- och matsalar.

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) säger (BLT 7/2), att det i dag ”är en apparat kring allting. Det har varit struligt att hyra lokaler”. Men nu är alltså en annan ordning på gång; Mattsson har därför givit kommundirektören i uppdrag att snabbt utarbeta ett smidigt regelverk, för att intressenter snabbt skall kunna hyra och utnyttja lokalerna.

Alldeles utmärkt, Mattsson, som därigenom på ett finurligt och elegant sätt vill stoppa de årliga, sammanlagda sexsiffriga bidragen till Folkets Husföreningarna i Mörrum och Karlshamn, vilka alltid motiveras med att det finns brist på tillgängliga offentliga lokaler. Särskilt i Mörrumsfallet motiveras penningrullningen med detta argument, trots att det redan nu finns flera andra offentliga lokaler där.

Sedan slutet av 1960-talet har mer än trettio (30) miljoner av skattemedel sammanlagt pumpats in i föreningarna. Den kommunala utgiftskranen har alltid stått öppen för dem. Men nu tycks kommunalrådet alltså ha kommit på andra tankar genom sitt förslag. Äntligen och grattis P-O Mattsson! Hur skall partivännerna i FH-föreningarna, som varje år kommit med hatten till kommunen, nu motivera att skattebetalarna skall fylla det framräckta huvudplagget?

Bengt Olof Dike