Krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Ulf Bjerén Sigyn Meder ,

Det har framkommit att minst två militära befäl från USA som deltog i den nyligen avslutade krigsövningen Aurora 17 tjänstgjorde som befäl också i det ockuperade Irak.

Generalmajor Gronski var befälhavare för en infanteribrigad i Ramadi 2005 och 2006 och bekämpade motståndsrörelsen. Sergeant Justin Doer deltog i massakern och förstörelsen av Falluja 2004.

USA:s nuvarande försvarsminister general James Mattis har själv en karriär kantad av grova krigsförbrytelser och övergripande ansvar för militär aggression.

Chefsåklagaren vid Nürnbergtribunalen mot de tyska nazisterna Robert H Jackson klargjorde: ”Att inleda ett angreppskrig är inte bara ett internationellt brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det innehåller helhetens samlade ondska.”

USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var ett sådant internationellt brott.

James Mattis, som nyligen förklarade att Sverige inte samtidigt kunde samarbeta med USA och vara mot kärnvapen, spelade en ledande roll i angreppen på Falluja i april och november 2004.

Sjukhus, moskéer och bostadshus bombades. På foton ses bakbundna läkare ligga på golven. Minst 5000 civila dödades i november och tre fjärdedelar av Falluja lades i ruiner. Krypskyttar på taken besköt civila och hindrade ambulanser. Liken ruttnade på gatorna. USA använde vit fosfor och utarmat uran vilket lett till en stor hälsokatastrof.

Den 19 november 2005 angrep Mattis soldater ett bröllopsfölje i staden Haditha som hämnd för att en marinsoldat dödats av en vägbomb. Tjugofyra obeväpnade civila, varav många barn och kvinnor, dödades. De sköts flera gånger och på nära håll. Händelsen är väldokumenterad.

Mattis ledde angreppen både på Afghanistan och Irak och som chef för US Central Command ansvarade han för alla USA:s krig i Väst- och Centralasien 2010-13. Hans öknamn ”mad dog” anspelar på det berömda uttalandet: ”Its fun to kill some people”.

Med Mattis som försvarsminister blev USA-koalitionens bombangrepp mot den historiska staden Mosul och andra delar av Irak alltmer riktade också mot andra mål än den föregivna fienden IS. Städer läggs åter i ruiner, mängder av civila dödas, flyktingskarorna växer under en öronbedövande mediatystnad.

Aurora 17 och värdlandsavtalet med Nato undergräver tilltron till Sveriges officiella alliansfrihet. Och frågan som därtill behöver ställas är: Hur kan Sverige förena respekt för folkrätten med att samarbeta med samtidens grövsta krigsförbrytare?