Kulturlandskap mitt i Sölvesborg?

Sign. RE ,

Både inom och utanför centrala delarna av Sölvesborg får gräs och buskar mer eller mindre växa fritt. Endast där de största maskinerna får plats, har man till viss del klippt gräset.

I slänter, runt stolpar och träd frodas meterhögt gräs. För att erbjuda parkförvaltningen hjälp ska kanske får och getter inköpas samt en fåraherde anställas.

Detta skulle kanske bidra till att gräsytor och gator blev befriade från ogräs och sly. Kommunalrådets svar - vid ett tidigare KF - att man anställt ytterligare en parkarbetare tycks ju inte ha hjälpt. ”Av naturliga skäl” kan väl inte innebära att kommunen växer igen ?