Kvaliteten i skolan behöver stärkas

Insändare Artikeln publicerades

Sommarlovet är slut och höstterminen är snart igång på riktigt. Det betyder att ungefär 17 000 stycken elever i Blekinge är tillbaka vid skolbänken. Efter ett långt sommarlov återvänder barn och unga till en skola som är i stort behov av förändringar.

Moderata Ungdomsförbundet anser att det inte ska spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför är det synnerligen allvarligt att Sverige sedan 1990-talet sett dramatiska nedgångar i de internationella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS – och fallet sker bland såväl låg- som högpresterande elever. Samtidigt söker sig allt färre kompetenta studenter till lärarutbildningarna.

I många år har allt fler uppgifter vältrats över på lärarna, trots att dessa uppgifter huvudsakligen är vårdnadshavarnas eller andra aktörers ansvar. Läroplanen genomsyras i dagsläget även av skrivningar där kärnan i undervisningen – kunskapsförmedling – knappt betonas alls. De flummiga idéerna om att processen, inte resultatet, är det viktigaste behöver skrotas. Läroplanen ska enbart innehålla den kunskap som skolan ska förmedla. På så sätt skapar vi också förutsättningarna för att mäta hur väl skolor presterar.

En av skolans största utmaningar handlar i dag mycket om att få riktigt bra och kompetenta lärare. Tyvärr håller många lärarutbildningar mycket låg kvalitet och Sveriges Radio rapporterade förra året att det kunde räcka med att få 0.05 på högskoleprovet för att bli antagen till utbildningen. Slumpen hade åstadkommit ett bättre resultat. Läraryrket måste därför bli mer attraktivt, med högre löner för de bästa lärarna, fler karriärvägar och högre antagningskrav.

Ytterligare ett problem är att bra lärare motarbetas. Ett exempel på detta är Barn- och elevombudet som finns för att motarbeta mobbning och kränkningar i skolan. I grunden är detta bra men BEO sätter stopp för lärares möjlighet att hålla ordning i klassrummet. Det finns fall där Skolinspektionen har bedömt att en lärares agerande har varit helt korrekt och trots detta har BEO utdömt skadestånd. Det är givetvis orimligt och därför är det dags att Moderaterna och resten av borgerligheten sluter upp bakom Liberalernas tidigare förslag om att lägga ned BEO. Ingen lärare ska behöva oroa sig för att bli straffad om de ingriper i ett bråk eller håller ordning i klassrummet. Lärarens roll i skolan behöver snarare stärkas med större befogenheter att hålla ordning och reda i klassrummet. Det vinner alla på och det finns forskning som visar att barn och unga behöver lugn och ro för att kunna lära sig.

Skola och utbildning är startskottet för resten av livet. Det är genom utbildning som alla elever, oavsett bakgrund, ska få en chans att själv forma sitt liv efter egna drömmar. Därför är det också så viktigt att alla skolor håller hög kvalitet.

Benjamin Dousa

Förbundsordförande MUF

Johannes Thernström

Distriktsordförande MUF Blekinge

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Sydöstran och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.