Landstingets trovärdighet i konkurs

Opinion Västblekinge

Skall kommunen ha kvar någon badplats på södra Öland? Kan kommunen påverka hur närtrafiken fungerar?

Den 27 april i år meddelades i Landstingets nyheter att sjukvårdens bemanning väntas bli bättre under sommaren än den var under förra årets.

”Det beror på att vi startade tidigt med en rad förberedande åtgärder vilket gör att vi har bättre kontroll över situationen nu”, meddelade personaldirektören Jonas Kullberg.

Några dagar senare, den 6 maj, fyllde sjukhuschefen Lars Almroth i med beskedet att landstinget använder sig av ett s.k. sommarpaket, vilket innebär att personal, som flyttar fram sin semester, får ersättning för detta. Högre ersättning desto fler semesterdagar man avstår ifrån.

Han berättade för en av tidningarna (Sydöstran) att ”vi ligger bättre till med bemanningen i år jämfört med förra året.” En månad senare (9 juni) är det helt andra toner från samme sjukhuschef:

”Vi trodde att vi hade koll på rekryteringen av exempelvis hyrsjuksköterskor. Det visade sig vara fel. Det finns inte tillräckligt många och konkurrensen är stenhård.”

Han erkänner missbedömningen, som är så grov att personalläget är ännu sämre än det var förra sommaren, (också Sydöstran). Detta trots personaldirektörens ljusa besked i slutet av april.

Är någon förvånad över ännu en missbedömning? Över att landstingets trovärdighet efter alla löftesbrott om dygnsöppen akut? Över sveket om den efterföljande dagakuten, som stängdes?

Över skattehöjningen tidigare, som hotar att följas av ännu en, i varje fall om de nuvarande makthavarna får förnyat förtroende i nästa års val?

En trovärdighet i konkurs – i moral, i svek mot halva Blekinges befolkning, i tystnadens tunghäfta gånger tre från berörda kommuners ledande politiker – Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs. Så blir det, när partilojaliteten är viktigare än trygg sjukvård för invånarna.

Om kommunalråden på nämnda orter anser att vår slutsats är felaktig, ber vi dem enträget att träda fram och besvara vår kritik.