Luftkonditionering till våra äldreboenden snarast

ÄLDREVÅRD Artikeln publicerades
Kommunens äldreboenden saknar luftkonditionering, menar skribenten.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Kommunens äldreboenden saknar luftkonditionering, menar skribenten.

Sommarens värmebölja lär väl knappast ha undgått någon. Särskilt inte våra äldre medborgare inom Karlshamns kommuns äldreboenden eller den personal som arbetar där. Kommunens äldreboenden saknar nämligen luftkonditionering med följd att såväl personal som våra kära äldre under sommaren tvingats uthärda inomhustemperaturer på uppemot 30 grader. Är detta rimligt? Nej så klart inte, menar vi från Miljöpartiet i Karlshamn. Därför söker vi stöd för vårt krav på snarast installation av luftkonditionering till samtliga kommunens äldreboenden.

Värmeböljor av olika slag och intensitet är i och för sig inget nytt, men prognoser från SMHI pekar på att sådana framöver, på grund av global uppvärmning, sannolikt kommer att inträffa oftare än tidigare.

Om nu överväldigande majoritet av klimatforskare världen över anser att vi står inför mera och oftare extremväder kanske det är hög tid att vi lyssnar och gör vad vi kan för att bygga upp skydd mot just det! Det handlar inte bara om klimatanpassade äldreboenden, även om det just nu känns mest angeläget. Bättre kapacitet och utrustning till räddningstjänsten, liksom ny kommunal plan för krishantering samt långsiktigt arbete för minskad klimatpåverkan är också viktiga frågor som Miljöpartiet i Karlshamn avser driva.

På kommunal nivå kan vi inte uträtta mirakel, men vi kan göra det vi förmår och kanske litet till.

Även små steg leder framåt!

För Miljöpartiet i Karlshamn

Bengt Jensen och Jan Andersson