Det är skillnad på färdtjänst och sjukresa

Insändare Artikeln publicerades

Med anledning av den senaste tidens debatt kring färdtjänst och sjukresor vill landstinget förtydliga vad som gäller för sjukresor i Blekinge. Först vill vi beklaga att det inte gick ut information till dig som är direkt berörd av den förändrade avgiften, alltså du som är beviljad färdtjänst.

Du borde självklart ha fått veta om förändringen i god tid, och vi har nu sett över hur vi framöver ska informera i den här sortens sammanhang.I november 2017 beslutade Landstingsfullmäktige om 2018 års patientavgifter. En av förändringarna gällde då sjukresor för dig som är beviljad färdtjänst.

Beslutet innebär att egenavgiften för sjukresor med Blekingetrafikens bilar och specialfordon blev 60 kronor för alla, även för dig som har färdtjänsttillstånd. Tidigare har de med färdtjänsttillstånd fått betala zontaxa (24 kronor per zon) men högst 60 kronor för enkel resa.

Vid årsskiftet togs zontaxan bort och alla sjukresor med Blekingetrafikens bilar och specialfordon kostar numera 60 kronor enkel resa. Bakgrunden till beslutet är att landstinget vill ha ett så jämlikt och tydligt avgiftssystem som möjligt. Det är inte rimligt att patienter ska betala olika avgift för likadana sjukresor.

Det är nämligen skillnad på färdtjänst och sjukresa. Vid ett besök i vården åker du aldrig färdtjänst, utan då åker du en så kallad sjukresa. För dig som ofta behöver använda dig av sjukresor finns det ett högkostnadsskydd. Du behöver inte betala mer än 1 800 kronor om året för resor till vården, sedan får du ett frikort för resten av tolvmånadersperioden.

Vill du veta mer om sjukresor, patientavgifter eller annat som rör hälso- och sjukvården kan du läsa mer på 1177.se/Blekinge.

Ralph Harlid, Planeringsdirektör, Landstinget Blekinge