Med krigspropaganda skapas förvirring

Ulf Bjerén ,

ISIS och Al Qaida jublade när USA agerade som deras flygvapen och bombade den syriska basen Shayrat 5 april. Attacken var väl koordinerad med starten på en IS-offensiv.

Som motiv för detta brott mot såväl FN-stadgan som USA:s egen konstitution anfördes en giftgasattack i Khan Sheikhou 4 april. Utan bevis, bara med uppgifter från Syriska människorättsobservatoriet i London och andra västorienterade propagandacentraler, lades skulden på Syriens regering.

Aktioner med falsk flagg har upprepade gånger skett precis när parterna ska träffas för överläggningar om fred. USA med följe, som vill störta Syriens lagliga av FN erkända regering, drar fördel av dessa. Frågan cui bono? (vem tjänar) indikerar var skulden ligger.

Ryssland anklagas för att i säkerhetsrådet med sitt veto ha blockerat en resolution om utredning av händelsen. Vad som förtigs är att den föreslagna resolutionen ensidigt på förhand inriktade undersökningen på Syrien som misstänkt.

Varför la då Kina i säkerhetsrådet ner sin röst, trots att kinesiska media brännmärkt USA:s agerande som imperialistisk aggression? Jo, samtidigt med voteringen var en stor del av USA:s krigsflotta på väg mot Kinas kust för en gigantisk provokativ manöver riktad mot Nordkorea.

Trump hotade att om inte Kina tar itu med Nordkorea kommer han att göra det. Kina svarade försiktigt att ett krig i Nordkorea skulle alla förlora på. Nikki Haley, USA:s FN-ambassadör, sa dessutom i Säkerhetsrådet: De som inte stöttar oss kommer vi att anteckna och vi kommer att agera utifrån det (Reuters).

Den som många fruktar måste själv frukta många (ryskt ordspråk). Utan medias demonisering av Assad skulle inte aggressionen mot Syrien varit möjlig. Med krigspropaganda skapas förvirring, passivitet och stöd för krig. När som helst kan nya aktioner med falsk flagg utnyttjas som motivering för angreppskrig. Det kan ske i Syrien, Korea eller Ukraina och bli början på storkrig.

Att kalla USA för världspolis är att skönmåla. Polis ska upprätthålla lagen, precis tvärtom mot vad USA gör i krigen mot Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Jemen. För att nämna några av de länder som angripits och ödelagts i strid med internationell lag.

USA är mer att likna med en internationell maffia som hotar världsfreden. Den senaste utvecklingen visar att en folkvald president (Trump) inte kan rubba det militärindustriella komplexets och bolagsmedias makt. Presidenter kommer och går men krigspolitiken består.