Med optimism går vi in i försommaren

Insändare ,
Vi går in i försommaren med lyckliga studenter samtidigt som svensk ekonomi är urstark, skriver tre s-riksdagsledamöter från Blekinge.
Vi går in i försommaren med lyckliga studenter samtidigt som svensk ekonomi är urstark, skriver tre s-riksdagsledamöter från Blekinge.

Den blomstertid nu kommer och det är med den största optimism som vi nu går in i den vackra svenska försommaren. Den svenska ekonomin är urstark, sysselsättningen är hög och arbetslösheten den lägsta på åtta år.

Enligt den senaste statistiken uppgick den totala arbetslösheten till 7,3 procent, vilket är en procentenhet lägre än samma månad föregående år. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 6,9 procent.

Mest dramatisk har minskningen av ungdomsarbetslösheten varit. Den är förstås fortfarande alldeles för hög, men sedan vi socialdemokrater tog över makten har den pressats ned 3,6 procentenheter. Här i Blekinge har de unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskat med 11,5 procent.

Och sommarjobben fortsätter att strömma in här i Blekinge. Sammantaget handlar det om 5.900 sommarjobb hittills, en ökning med 2.110 platser jämfört med perioden december-april inför förra sommaren. Bara i april månad anmäldes 2.700 nya jobb. Det är en ökning med 81 procent på bara ett år.

Till stor del förklaras ökningen av ett allt större behov inom vård- och omsorgssektorn, dels i form av vanliga platser men framförallt genom ett fortsatt mycket stort antal utlysta sommarjobb. Men procentuellt sett har ökningen av antalet utlysta sommarjobb faktiskt varit störst inom industrin.

Totalt har 148 sommarjobb annonserats ut av industrin. Det är en 80-procentig ökning av antalet platser jämfört med fram till april förra året. Att våra unga får jobb är av yttersta vikt. För samhällsekonomin, för privatekonomin, men kanske främst för självkänslan.

Efter många år av lågkonjunktur befinner vi oss igen i en starkt växande ekonomi. Det känns. Och nu väljer vi socialdemokrater att investera i våra välfärdssystem. Det är bara genom ett jämställt och jämlikt samhälle som vi kan bygga en stabil framtid. För alla.

Peter Jeppsson

Suzanne Svensson

Magnus Manhammar

Socialdemokratiska riksdagsledamöter Blekinge