Provanställd på livstid om Moderaterna får bestämma

Insändare Artikeln publicerades
 ”Faktum är att vi går en mer otrygg framtid till mötes i Moderaternas Sverige, inte minst den kvinnliga halvan av befolkningen”, skriver de tre s-riksdagsledamöterna i Blekinge. Foto: Nathalie Besèr
”Faktum är att vi går en mer otrygg framtid till mötes i Moderaternas Sverige, inte minst den kvinnliga halvan av befolkningen”, skriver de tre s-riksdagsledamöterna i Blekinge. Foto: Nathalie Besèr

Moderaterna vill nedmontera en av grundbultarna i den svenska modellen, LAS - Lagen om anställningsskydd, om de vinner valet i höst. Partiet vill ”se över turordningsreglerna”. Det kan låta oskyldigt, men i själva verket är det en attack på den svenska arbetsrätten och många riskerar att hamna i otrygga anställningar livet ut. Provanställd – på livstid.

Men Moderaterna är inte intresserade av att lyssna på det örat. Istället vill de som vanligt värna arbetsgivarnas intressen hellre än de med svagast ställning på arbetsmarknaden.

Det märkliga är att det största problemet för arbetsgivare  idag är att hitta rätt kompetens – inte att bli av med redan anställd personal. Ett av de svepskäl som ofta används när borgarna och SD vill skrota arbetsrätten är att det skulle gynna de unga. Underförstått står äldre inkompetenta i vägen.

Men faktum är att färre än 2,5 % av de arbetslösa ungdomarna har blivit det på grund av att turordningsreglerna har använts. Äldre som blivit arbetslösa har däremot betydligt längre arbetslöshetstider. Dessutom har ungdomsarbetslösheten i Sverige minskat med 5,2 procentenheter sedan senaste valet och uppgår nu till den lägsta siffran på 14 år.

Att ställa grupper mot varandra – äldre mot yngre och de som inte har jobb mot rättigheterna för de som har det, är därför inget annat än en skamlig bluff. Det finns andra alternativ än att inskränka arbetsrätten om det är arbetslöshet man vill komma tillrätta med.

Den flexibilitet som exempelvis småföretagare är beroende av när de nyanställer är inte heller skäl för att avskaffa arbetsrätten. En provanställning kan pågå i sex månader och det är också lätt att anställa på deltid, vikariat eller säsong.

Samtidigt som Moderaterna vill göra den svenska arbetsmarknaden mer otrygg för de som arbetar vill de driva en politik som kommer resultera i höjda hyror och sänkta löner. Så på vilket sätt bidrar Moderaternas förslag till att möta de utmaningar Sverige står inför? Svaret är: inget sätt alls.

Faktum är att vi går en mer otrygg framtid till mötes i Moderaternas Sverige, inte minst den kvinnliga halvan av befolkningen. När sexuella trakasserier nu hamnat i fokus med metoo är det värt att uppmärksamma att risken för att utsättas för det är dubbelt så stor bland de som har en otrygg anställningsform.

Valet i höst handlar om vilket Sverige vi vill se: ett ekonomiskt starkt och tryggt Sverige för alla människor, yngre som äldre, kvinnor som män, fattiga som rika. Eller ett Sverige präglat av otrygghet, där ett arbets-, äldre- och kvinnofientligt parti ska garantera regeringsförmågan när det stormar?

För storma kommer det att göra i Moderaternas Sverige, var så säkra.

Magnus Manhammar, riksdagsledamot (S)

Suzanne Svensson, riksdagsledamot (S)

Peter Jeppsson, riksdagsledamot (S)