MP saknar skarpa politiska förslag

Peter Johansson, S ,

Olle Hilborn. MP, besvarar i söndagens Sydöstran mina kommentarer på hans utspel om miljömålen och fossilfritt i Karlskrona kommun. Han lanserar också ytterligare ett mål: ”en omställning av kommunens samtlig fossila verksamheter till 100 % förnybart så snart som möjligt, dock senast 2020”.

Han tillåter sig också en kommentar om att (MP) skulle vara ”mer intresserade av ’koldioxidneutralt’ än ’kostnadsneutralt’. Något han menar skiljer våra partier åt.

Låt mig då göra några kommentarer till; i sitt förslag till budget för 2018 skriver (MP) under rubriken FN:s mål Hållbar industri, innovationer och infrastruktur att ”Andelen fossilfria fordon i kommunens maskin- o fordonspark ska vara minst 50 % till år 2020. Exakt samma formulering som också finns i (S), (C), (L):s budget som också blev Kommunfullmäktiges beslut.

Sedan vi började den här debatten har Drift o Servicenämnden tagit sin internbudget för 2018. Här fanns möjlighet att höja ambitionerna om (MP) velat. Av detta blev intet.

Det enda inlägget från Miljöpartiets representant i internbudgetdiskussionen handlade om att man inte delade uppfattningen att det var viktigare med utsmyckning av stadskärnan än att stödja träfiksäkerhetsarbetet i vägföreningarna. Nu var de ensamma om den uppfattningen.

Vad gäller ”koldioxidneutralt” kontra ”kostnadsneutralt” hittar jag inga mera pengar till någon fossilfri satsning i MP:s budgetförslag till fullmäktige och i nämnden, nej det blev inget där heller.

Nej Olle Hilborn, kom igen med skarpa politiska förslag med finansiering så blir det intressantare att diskutera. Nu har ni samma uppfattning som vi när det gäller målen och inga synpunkter när det kommer till att betala och göra verkstad.