Nytt sjukhus mitt i länet bäst för alla

Mittbleking ,

Det var en gång ett pyttelitet län, där det inte bodde särskilt många människor. Bara i Gotland och Jämtland bodde det färre.

Det lilla länet var t o m mindre än ön Gotland. I det lilla länet fanns sedan länge två sjukhus, ett i Karlshamn och ett i Karlskrona. På Gotland finns ett och i jättestora Jämtland (sexton gånger större än det pyttelilla länet) finns också bara ett.

Hur långt är det mellan era båda sjukhusbyggnader frågade jag en gång som nyinflyttad. "Det är lika med jordens omkrets minus sex mil", blev svaret. Det är nog här skon klämmer tänker jag.

Antagonismen mellan öst och väst är i högsta grad levande. Det fanns förslag om att bygga ett helt nytt lasarett mitt i Blekinge. Jag tror det vore det bästa för alla, både organisatoriskt och ekonomiskt. Sedan vore det ju bra om man kunde avtala med grannlänen om att ta emot varandras patienter. Sammantaget är det väldigt lasarettstätt i södra Sverige.

Vi kan inte organisera sjukvården som om vi fortfarande åkte runt med häst och vagn! Lägg ut Jämtlands yta över södra Sverige så förstår ni att här pratar vi avstånd.

Två akutsjukhus slukar såväl personal som pengar - som idag inte finns. Skatten kan nog komma att behöva höjas ändå framöver om vi ska klara en åldrande befolkning.