Oerhört viktig satsning för Volvo och Blekinge

Insändare Artikeln publicerades
För en vecka sedan kom regeringens besked om bygget av Sydostlänken. På bilen syns regionrådet Christina Mattisson, S och infrastruktur Tomas Eneroth i Olofström när nyheten släpptes. Foto: Anton Kyhlbäck
För en vecka sedan kom regeringens besked om bygget av Sydostlänken. På bilen syns regionrådet Christina Mattisson, S och infrastruktur Tomas Eneroth i Olofström när nyheten släpptes. Foto: Anton Kyhlbäck

Samverkan gav 3,5 miljarder till Blekinge! För en vecka sedan presenterade regeringen de statliga infrastruktursatsningar som kommer att göras inom länet de närmaste tio åren. Grunden fanns i stora delar i det förslag till nationell plan för transportsystemet som Trafikverket lämnade den sista augusti 2017.

Därmed är det klart att utbyggnad av E22 Ronneby Öst - Nättraby samt Lösen - Jämjö nu blir av. Mötesspåret på Blekinge Kustbana vid Kallinge likaså. Men på en viktig punkt skiljer den sig och det gäller Sydostlänken mellan Olofström och Blekinge Kustbana som nu kan börja byggas 2024. Denna 18 km långa lucka i det svenska järnvägssystemet tätas nu till och det innebär bland annat att Volvo kommer att kunna köra gods på tåg till hamnen i Karlshamn för vidare export.

En oerhört viktig investering för Volvo, Olofström och Blekinge. Men än viktigare är att det också är en viktig investering för hela det svenska näringslivet. Under lång tid har argument framförts kring hur viktig exporten österut från Sverige blir. Redan år 2030 bedöms exporten österut överstiga den västerut.

Då måste vi ha en robust infrastruktur som kan hantera detta, och vi måste skapa transportvägar som är miljömässigt hållbara. En annan aspekt som ska framhållas är att vi genom att kunna flytta godshantering till Sydostlänken kan frigöra spårkapacitet främst i Skåne för persontrafiken. Det i sin tur leder till ett robustare järnvägssystem och därmed bättre punktlighet och färre driftsstörningar.

Sydostlänken ger oss också möjlighet till framtida persontrafik vilket skulle underlätta dels regional pendling men också vara en bra färdväg för många Blekingar ut mot södra stambanan. I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna att Sydostlänken skulle påbörjas under nästa planperiod. Socialdemokratiskt ledda regeringar har för vana att hålla sina löften.

När vi nu ser att det går bra för Sverige ska den positiva utvecklingen även synas när det gäller investeringar i vår infrastruktur. Cirka 700 miljarder kronor avsätts för investeringar i järnvägar, vägar och för sjöfarten. Det är 100 miljarder mer än den tidigare moderatledda regeringen satsade. Det är möjligt eftersom vi har en regering som prioriterar investeringar i samhället före stora skattesänkningar.

Tack vare denna positiva utveckling kan vi nu lägga till Sydostlänken till de andra stora investeringsobjekten på E22 samt Blekinge Kustbana. Sammanlagt investerar staten i denna historiskt stora satsning drygt 3,5 miljarder kronor i Blekinges infrastruktur.

Många har varit delaktiga i arbetet som vi nu ser frukten av. Först genom att ena länet kring en tydlig prioritering av olika objekt. Sedan genom att göra en prioritering i södra Sverige. Det är just genom ett bra samarbete mellan kommuner, region och regering nu äntligen dessa investeringar blir verklighet. Många är som sagt inblandade men det går inte att bortse ifrån att det nu är en socialdemokratiskt ledd regering som levererar.

Detta efter att socialdemokratiska riksdagsledamöter, kommunal- och regionråd drivit frågan tillsammans med socialdemokratiska statsråd. Det är så vi arbetar för att förändra Sverige. Bit för bit bygger vi Sverige starkare och vi gör det tillsammans regeringen, regionen och kommunerna. Med en socialdemokratiskt ledd regeringen blir det inte bara prat, det blir också leverans.

Helene Björklund (S), distriktsordförande samt kommunstyrelsens ordförande Sölvesborg

Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande

Suzanne Svensson (S), riksdagsledamot trafikutskottet

Per Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande Karlshamn

Sara Rudolfsson (S), kommunstyrelsens ordförande Olofström

Patrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande Karlskrona