”Protestera mot nedskärningar på LSS”

Insändare Artikeln publicerades
Protesterna har varit starka mot att skära ned på LSS. Signaturen ”Förtvivlad och trött anhörig” uppmanar regeringen att läsa FN:s konventionstext.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Protesterna har varit starka mot att skära ned på LSS. Signaturen ”Förtvivlad och trött anhörig” uppmanar regeringen att läsa FN:s konventionstext.

Vad är det som händer?

Nu måste vi alla reagera och protestera. Neddragningen inom LSS dras nu till oanade tragedier.

Magdalena Anderssons sa i Ekot 22 oktober 2015; ”Det handlar också om att dämpa kostnadsutvecklingen på andra områden där vi ser att kostnaderna ökar, till exempel sjukskrivningar och assistansersättning, där fanns åtgärder i budgeten som verkligen behöver gå igenom riksdagen nu…” ”Assistansersättningen är ett område där det blir aktuellt att spara pengar för att klara ökade kostnader för flyktingmottagandet.”

Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Åsa Regner ta nu ert förnuft till fånga. Att koppla flyktingmottagandet till nedskärningar för personer med funktionsnedsättningar, att på detta sätt ställa  grupper mot varandra, gagnar ingen - det är en farlig utveckling.

Glömde ni FN-konventionens syfte när ni tog dessa beslut? (Sverige har skrivit på konventionen). Det står i artikel 19 bland annat följande: ”Konventionsstaterna erkänner rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt att underlätta personlig rörlighet på det sätt och vid den tid de själva väljer.”

Det är nog dags att regeringen läser FN-konventionen ordentligt. LSS är en rättighetslag.

- Glöm inte bort alla skatteintäkter som staten förlorar på att assistenter, cirka 85 000, mister sina jobb.

- Glöm inte bort de anhöriga som måste sluta sina jobb, skatteintäkter minskar.

- Glöm inte bort de anhöriga som får slita ut sig, blir sjuka som är lika med sjukskrivning.

- Glöm inte bort senaste utspelet gäller alla under tolv år och alla över 80 år. Föräldrar får sluta jobba för att få vara hemma och ta hand om sina funktionshindrade barn.

Våra gamla , vem ska hjälpa dem? Säg inte hemtjänsten, de går redan på knäna. Ska dessa människor gömmas undan, som förr eller vad? Nej nu är det dags att tänka om. Den medicinska bedömningen ska sjukvården stå för - inte politikerna.

Låt inte den assistansberättigade sitta emellan och drabbas av isolering och ännu mer lidande. Beslutsfattare, vill ni ha det så? Vi kan alla drabbas av en olycka och svår sjukdom.

Jag vill ha svar från samtliga partier hur ni tänker hantera vår rättighetslag - LSS. Det är ju val i år. LSS ska utvecklas - inte avvecklas.

Förtvivlad och trött anhörig