Idrotten tar psykisk ohälsa på stort allvar

Insändare Artikeln publicerades
Karlshamnsbördiga elitsimmaren  Emma Igelström berättar på onsdag i Karlshamn om sin tidigare psykiska ohälsa.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Karlshamnsbördiga elitsimmaren Emma Igelström berättar på onsdag i Karlshamn om sin tidigare psykiska ohälsa.

Denna vecka uppmärksammas psykisk ohälsa när den åttonde psykiatriveckan i Blekinge arrangeras. Just psykisk ohälsa är en av våra stora utmaningar i samhället. Många tror att aktiva idrottare som presterar, vinner, får beröm och tjänar pengar är lyckliga och mår prima.

Detta är en förskönad bild som många gånger inte stämmer! Idrottarna ställer ofta höga krav på sig själva och tyvärr ser vi att även trycket från föräldrar, tränare och ledare ibland är orimligt högt. Idrottsrörelsen jobbar aktivt för att medvetandegöra detta. Idrott ska vara glädje!

Två som drabbats är höjdhopparen Linus Thörnblad och Karlshamnsbördiga elitsimmaren Emma Igelström. På onsdag (Lokstallarna Karlshamn kl. 17.30) har ni alla möjlighet att lyssna på deras berättelser och hur de återfått sin hälsa.

Trots att idrottens krav ibland skapar ohälsa är de positiva effekterna av idrott och fysisk aktivitet enorma, och vi vet att fysisk aktivitet och föreningsengagemang innebär friskare människor och lägre sjuktal.

Sett ur ett större perspektiv är psykisk ohälsa ett globalt problem som drabbar miljontals människor världen över varje år. Huvudvärk, stress, sömnbesvär, trötthet och ångest är alla mått på psykisk ohälsa.Varje kväll öppnar ideella ledare omklädningsrumsdörren till 145 000 barn och ungdomar. De kommer att berömma, lära, sätta gränser, trösta och skratta tillsammans.

Barnen och ungdomarna kommer att vara uppslukade av idrotten en timme eller två. Men de timmarna blir dagar, veckor och år. Till slut står där en stark ung vuxen förhoppningsvis med god självkänsla och gott självförtroende som är trygg, självständig, som bryr sig om sina kompisar och som förhoppningsvis har framtidstro.

I ett allt mer stillasittande samhälle blir idrott som en förebyggande åtgärd till ohälsa viktigare än någonsin. Föräldrar, lärare och andra vuxna i förskola, skola och fritids gör mest för våra barn och unga. Studier visar att idrotten är den viktigaste platsen för många efter hem och skola. Vi är 650 000 ledare, eller kanske snarare lotsar, som genom idrotten bygger framtidens vuxna och ett starkt Sverige.

Vi behöver också utveckla idrotten för äldre och detta var också en av valfrågorna vi drev i det precis avslutade valet. Psykisk ohälsa bland äldre, inte sällan beroende på ensamhet, är ett viktigt område som idrotten vill motverka. Vårt mål #livslångtidrottande är prioriterat och mer fysisk aktivitet och föreningsengagemang bland äldre leder till ett starkare Sverige.

Avslutningsvis vill vi poängtera att idrottsrörelsen har utmaningar. Vi behöver bli mer inkluderande och jämställda och forma en ny syn på träning och tävling som gör att fler idrottar hela livet. Detta är föreningar och förbund överens om.

Jeanette Andreasson Sjödin

ordförande Blekinge idrottsförbund

Patric Nilsson

distriktsidrottschef Blekinge