Rädda vårt världsarv i vårt Karlskrona

Sven Kvist ,
Rädda vårt Världsarv och vår stad från Wingårdhs vilja att odödliggöra sig själv genom att skapa spektakulära byggnader, skriver Sven Kvist i sin debattartikel. Foto:Arkiv
Rädda vårt Världsarv och vår stad från Wingårdhs vilja att odödliggöra sig själv genom att skapa spektakulära byggnader, skriver Sven Kvist i sin debattartikel. Foto:Arkiv

En stor eloge till Lars Emmelin. I sin insändare ”Retoriken närmar sig det löjliga” angående Kihlströms Kaj har han en ärlig och klarsynt redogörelse av Karlskrona kommuns agerande i ärendet som pekar på att projektet till varje pris skall genomföras.

Det sker mot alla forskningsbedömningar och protester från kringboende m.fl. Havsnivån är på väg att höjas betydligt inom en snar framtid. Redan idag är vattenståndet så högt att det slår över den befintliga kajkanten.

Samma sak gäller gångbanan vid Fisktorget, som emellanåt är översvämmad och inte kan användas till avsett ändamål. Detta är tygliga tecken på vad som är på väg att hända med sjönära projekt.

Ett av argumenten till att bebygga tomten är att det tidigare funnits byggnader där faller, p.g.a. att ”Lilla Holm” var en trevåningsbyggnad och ”nya Saltöbron” inte fanns på den tiden. Idag är ”nya bron” byggd längs med tomten.

Mycket tung trafik passerar och busshållplatsen vid brofästet, som vid av och påstigning ofta stoppar upp trafiken som resulterar i köbildning på bron. Några fulare ”skapelser” än höghuslådorna är svåra att finna.

Rädda vårt Världsarv och vår stad från Wingårdhs vilja att odödliggöra sig själv genom att skapa spektakulära byggnader. Tyvärr verkar det ha gått prestige i ärendet.